Leren van Hollywood: De technische makelaar van de toekomst

01 oktober 2019, Jasper Schmeits

Er zijn meerdere omschrijvingen van de term ‘ingenieur’ in omloop. Een korte omschrijving bestaat uit ‘Iemand die afgestudeerd is aan een technische universiteit of hogeschool’, maar ik voel me beter bij een uitgebreidere omschrijving, zoals ‘Een hooggeschoold persoon die wetenschappelijke kennis gebruikt en ontwikkelt om technische, natuurwetenschappelijke, technologische en organisatorische problemen op te lossen.’ Binnen een ingenieursbureau komen verschillende (technische) specialisten bij elkaar om gezamenlijk oplossingen te bedenken over de alledaagse, maar zeker ook de nieuwe problemen. Hoe kunnen wij als ingenieursbureau leren van Hollywood?

Een goed script

Een van de klassiekers van Hollywood is de film ‘Back tot he Future II’, waarin Marty McFly (gespeeld door Michael J. Fox) samen met de tijdreiziger Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) van 26 oktober 1985 naar 21 oktober 2015 reist en belandt in een wereld waar auto’s door de lucht vliegen en er overal enorme tv-schermen te vinden zijn. Toekomstvoorspellingen in deze film zijn grotendeels uitgekomen; van smartphones tot 3D-brillen, van betalen met je vingerafdruk tot videobellen. Zelfs het gebruik van Augmented Reality (AR) is in deze film al voorspeld. Een film wordt niet als ‘goed’ betiteld als er voldoende actie, explosies of erotische scenes in aanwezig zijn. Nee, een film is ‘goed’ als in de basis het script of het verhaal aanslaat.

Ben ik Dr. Emmett Brown?

De kunst is dat Hollywood nadenkt over trendontwikkelingen en een inschatting maakt hoe de maatschappij zich hierop aanpast. Hier worden technologische ontwikkelingen op een slimme manier gecombineerd, zoals een auto en een vliegtuig tot een vliegende auto om de drukte in de infrastructuur op te lossen. Ik zie mezelf niet als Emmett Brown, maar ik ben er wél van overtuigd dat ik als ingenieur kijk naar de behoeftes die in de toekomst ontstaan. De kunst is dan om een goed script te schrijven op basis van beschikbare technologische ontwikkelingen die het probleem kunnen oplossen.

Voorbeeldproject VR Experience Scheeresluis
Figuur 1: Gecombineerde data vanuit de inmetingen met een drone en een 3D-laserscanner die als basis dienen voor de VR Experience van de Scheeresluis.

Toekomstige behoeftes

Een goed voorbeeld hiervan is het script dat we geschreven hebben voor de Scheeresluis, in opdracht van de Provincie Overijssel. Vanuit het vraagstuk om een Virtual Reality Experience op te zetten hebben we voorgesorteerd op de manier hoe we met dit soort data (digitaal) kunnen werken in de toekomst. Met een combinatie aan accurate en actuele inmeetgegevens (door middel van data van een fotografische inmeting met een drone in combinatie met 3D-laserscanner), een gedegen datamanagementsysteem en een transparant proces kunnen we output realiseren die op meerdere vlakken nuttig is. Naast de huidige behoefte op het gebied van de VR Experience kunnen we de data benutten voor toekomstige behoeftes, zoals:

  • Vergroten van veiligheid en efficiëntie van werkzaamheden (o.a. aannemers, medewerkers).
  • Vergroten van begrijpelijkheid (o.a. medewerkers, publiek ) en toegankelijkheid van informatie.
  • Vergroten van het inzicht en grip op de assets in het areaal van de provincie.
  • Vergroten van de waarde van uw data door het combineren van informatiebronnen.

Sustainability goals

Onze huidige werkzaamheden zijn ontstaan uit vroegere trendontwikkelingen; of het nu gaat om het ontwerp van een gemaal of de ontwikkeling van bodemsaneringstechnieken. Er is bij elke ontwikkeling een basis geweest waarbij de noodzaak duidelijk werd en waar een ingenieur uiteindelijk een goed script heeft bedacht om een oplossing te bieden. Dit zal in de toekomst niet veranderen. Kijk maar eens naar de ontwikkelingen op het gebied van de sustainability goals. De ‘Global Commission on Adaptation’ (GCA) heeft zelfs de conclusie getrokken dat een investering van 1,8 biljoen euro noodzakelijk is om kwetsbare gebieden wereldwijd te beschermen tegen extreem weer. Voor ons als ingenieurs voldoende werk in het verschiet waar we slimme oplossingen voor moeten bedenken!

Loslaten van oude methodes

Om als ingenieur met de goede scripts te komen is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de (technologische) mogelijkheden die voorhanden zijn of zelfs in ontwikkeling zijn. Die technologische ontwikkelingen die meerwaarde bieden voor ons project moeten we meenemen in ons proces. Hierbij moeten we niet bang zijn om oude (traditionele) methodes los te laten en moeten we het lef tonen om buiten de normale paden te kijken.

De technische makelaar van de toekomst

Trots ben ik er dan ook op dat we op 28 november in Milaan onze tweede INNOVA-workshop organiseren. Hierbij kijken we niet naar de successen van het verleden, maar kijken we juist naar de kansen en risico’s van de toekomst. Samen met klanten kijken we naar de globale trendontwikkelingen en de uitdagingen die hieruit vloeien en waar zij van wakker liggen. Ook bieden we een kijkje in onze ‘keuken’ aan (technologische) oplossingen die in deze disruptieve markt een meerwaarde kunnen bieden. Hierbij maken we meer en meer gebruik van partners met specifieke specialismes en onze kracht zit dan ook in op het juiste moment de juiste partijen en technieken bij elkaar te brengen: De Technische makelaar van de Toekomst!

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.