Mijn achtertuin is een Future City

Edwin Veldkamp

In het voorjaar is binnen ons gezin het besluit genomen: er komt dan eindelijk (in de ogen van onze kinderen) een trampoline in de achtertuin. Met 4 gezinsleden die voor de komst van dit apparaat zijn, doet mijn tegenstem er helaas niet zo heel veel meer toe. We leven tenslotte in een democratisch land. Momenteel zitten we midden in de realisatiefase, om het in vakjargon te houden.

Voorbereiding

De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van passen en meten, afwegen, plannen aanpassen en het doen van concessies. En nu, op het moment van schrijven, is onze achtertuin verworden tot een grote georganiseerde bouwput. Onze prettige overkapping stond op de plaats waar de trampoline dient te komen en heeft het veld moeten ruimen. En op de plek waar een nieuwe overkapping dient te komen is het speelhuisje van de kinderen op vakkundige wijze gedemonteerd.

Zoals het wel vaker gaat is degene met de tegenstem uiteindelijk ook degene die het project mag uitvoeren (heeft het één met het ander te maken?).
Zelf ben ik van nature een planner en denker om uiteindelijk over te gaan tot uitvoering. In die fase van plannen en denken komen zaken aan bod als:

  • Veiligheid: Waar plaats ik de trampoline in relatie tot andere elementen in de tuin?
  • Beleving: De tuin dient een prettige en groene omgeving te zijn voor jong en iets ouder.
  • Gezondheid: Hoe daag je gezinsleden uit om naar buiten te gaan en in beweging te komen?
  • Klimaat: Op welke wijze ga je om met regenwater, maar ook met een gebrek aan regen?
  • Verlichting: De tuin dient ook in de donkere uren een veilige en prettige plek te zijn.

Verandering

Kijkend naar bovenstaande opsomming van aandachtsvelden, zie ik duidelijke overeenkomsten met de uitdagingen waar momenteel veel steden en dorpen voor staan. Doorgaan op dezelfde weg is geen optie meer. Er dient iets te gebeuren met de verschillende centra om te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering, de beleving van mensen te vergroten, bij te dragen aan de gezondheid van inwoners, de veiligheid te vergroten en te komen tot een prettige plek voor jong en oud. Een plek van ontmoeten, van tot rust komen. Een plek waar je wilt genieten, bewegen, winkelen, uitgaan en verblijven.
In de gemeenteraden en besturen gaat dit besef gelukkig steeds meer leven. Ook al zijn daar nog steeds mensen die hun kop in het zand steken en denken dat het wel niet zo’n vaart zal lopen, dat verandering niet nodig is.

Over nut en noodzaak van een trampoline in je tuin mag je twijfelen, daar mag je vraagtekens bij hebben. Over de noodzaak om anders naar onze steden en dorpen te kijken in mijn ogen niet meer. Deze visitekaartjes en voortuinen van de stad moeten we de komende jaren klaar maken voor de toekomst: Future Cities!

Visie

In de visie van Tauw zijn Future Cities bebouwde omgevingen met in de openbare ruimte veel ruimte voor groen. Dit groen draagt bij aan het beheersen van de gevolgen van klimaatverandering (water opvangen, afvoeren en vasthouden, en maatregelen tegen hittestress). Bovendien draagt het groen bij aan de beleving en gezondheid van de bewoners en gebruikers. Door in de avonduren bewust te verlichten, willen we bewoners de mogelijkheid geven tot ontmoeten (sociaal) en verleiden om zoveel mogelijk fietsend en lopend door het gebied te gaan. Dit kan alleen in een veilige omgeving, met aandacht voor de inrichting van de leefomgeving en gedurende het project in overleg met de bewoners.


Vakbeurs Openbare Ruimte

Benieuwd naar hoe wij onze visie vertalen naar de praktijk? Of samen doorpraten over uw uitdagingen in de openbare ruimte?
Op 26 en 27 september wordt de jaarlijkse vakbeurs Openbare Ruimte gehouden met als thema Future Cities. Kom ons bezoeken bij onze stand (Tauw stand 4.4.48) of kom naar de lezing van mijn collega Ellen Wilms (donderdag 27 september 14:00 uur, podium 3).

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.