Modern afvalmanagement

René Tankink

Koopt u ook materialen in om ze meteen weer weg te gooien? Verliest u geld aan materiaal dat u eigenlijk niet wilt, zoals onnodige verpakkingen? Verliest u in uw productieproces veel grondstoffen die met een kleine moeite weer in te zetten zijn? Laten uw leveranciers afval bij u achter dat zij zelf zouden kunnen hergebruiken?

Lees dan deze blog met ideeën hoe dit anders kan. Wij noemen dit modern afvalmanagement. In onze optiek de ideale manier om grip te krijgen op afval. Het vergt wel een andere manier van kijken.

Verliest u waardevolle materialen en producten in uw productieproces?
De blauwe en rode lijnen in het figuur hieronder geven weer welke weg het materiaal op de traditionele manier aflegt: de producent maakt een grondstof, een ander bedrijf verwerkt dat en uiteindelijk wordt er een product van gemaakt. Alles wat geen product is, wordt afval. Dat afval gaat naar de afvalinzamelaar of -verwerker, een deel wordt verbrand en een deel gerecycled. Natuurlijk is dit beter dan niets, het afval wordt weer grondstof. Maar dit proces gaat wel gepaard met waardevernietiging en vaak een forse belasting van het milieu. Iets wat ooit voor een bepaald doel gemaakt is, wordt vernietigd, bewerkt en vervolgens weer opnieuw tot een product gemaakt. En meestal gaat de kwaliteit van het materiaal omlaag, waardoor het niet meer in eenzelfde soort product verwerkt kan worden. Zo eindigen bepaalde gerecyclede kunststoffen als bermpaaltjes en niet opnieuw als verpakkingsmateriaal. 

 

Pak uw afvalstoffenmanagement anders aan
Bij veel bedrijven volgen de grondstoffen nog de blauwe en rode pijlen. Meerdere van onze klanten hebben de slag naar modern afvalmanagement al gemaakt. Zij doorlopen zoveel mogelijk de processen met de groene pijlen. Doel is om waardevernietiging zoveel mogelijk te reduceren. Alles wat bij een bedrijf binnenkomt is waardevol. Alles wat niet waardevol is, moet zoveel mogelijk buiten de deur blijven. Door op deze manier te denken, kan afval op drie manieren worden verminderd, namelijk door:

1. Interne Recycling
2. Reduce
3. Re-use

Interne Recycling
Bij interne recycling worden materialen die niet meer geschikt zijn voor het proces, toch weer ingezet. Zwavelzuur bijvoorbeeld raakt door gebruik langzaam vervuild en verdund. Door het gebruikte zwavelzuur te filteren, kunnen de onzuiverheden verwijderd worden. En door toevoeging van een hoge concentratie zwavelzuur kan de verdunning weer ongedaan worden gemaakt. We kennen een bedrijf dat hiermee de hoeveelheid ingekocht zwavelzuur sterk heeft verminderd.

Reduce
Reduce draait om afval (kwantitatief) verminderen. In onze ‘white paper’ hebben we hier een heel hoofdstuk aan gewijd. Het gaat er om dat we voorkomen dat afval ontstaat, bijvoorbeeld door:

  • Good Housekeeping: minimaliseren van verspilling van materialen
  • Afval vrij inkopen, oftewel: geen afval inkopen. Dit klinkt logisch, maar het is heel gebruikelijk om afval (iets wat u niet wilt en waarschijnlijk direct zult weggooien) in te kopen

Bijvoorbeeld: U heeft een afspraak met uw leverancier om computers zonder verpakkingsafval aan te leveren. Dus geen verpakkingsmateriaal als doos, luchtkussentjes of piepschuim, niet overal plastic omheen, geen handleiding, niets. In beginsel is deze afspraak met alle toeleveranciers te maken: iedereen neemt zijn eigen afval weer mee. Dat stimuleert de toeleveranciers om na te denken en alle overbodige verpakkingen zélf al te minimaliseren.

Re-use
Re-use maatregelen zijn gericht op hergebruik van het product. Wanneer het product als hetzelfde product kan worden hergebruikt, verliest het geen waarde. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Intern hergebruik van bijvoorbeeld productieverliezen. Dit gebeurt al veel bij de productie van bouwmaterialen. Snijresten steenwol worden weer gesmolten en toegepast als grondstof voor nieuwe steenwol.
  • Extern hergebruik in de vorm van re-use, repair, remanufacture, refurbishment, etc. Dit kan geregeld worden bij de inkoop, door te bedingen dat de leverancier de goederen na gebruik weer terugneemt (bijvoorbeeld IT-apparatuur of meubilair). Dit wordt ook wel circulair inkopen genoemd. Een goed voorbeeld is het gebruik van retourverpakkingen, zoals pallets en kratten die opnieuw gebruikt kunnen worden.
  • Bijproducten die niet perse als afval afgevoerd hoeven te worden, maar die als secundaire producten (soms na opwerking) kunnen worden verkocht. Deze optie ligt tussen hergebruik en afvalverwerking in.

Pas als alle andere wegen geen optie zijn, wordt de reststroom verwerkt als regulier afval. Wat voor uw bedrijf de beste optie is, hangt helemaal af van de situatie waar u nu inzit. De eerste stap is altijd inventariseren.

Wilt u meteen aan de slag met uw afvalstoffen? Vraag dan onze white paper aan.
Hierin staat uitgebreid beschreven hoe u grip kunt krijgen op uw afvalstoffen. U kunt de white paper bestellen door onderstaand contactformulier in te vullen.

Ons Team

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.