Nieuwe bomen in Limburg en Oeganda dankzij kerstdonatie

09 februari 2021, Anno Drenth

It’s not a daily job…it’s a living ambition. Vanuit deze drijfveer adviseren wij over het verhogen van biodiversiteit, natuurherstel en een beter klimaat. Daarom vonden wij het als TAUW meer dan logisch om onze medewerkers te laten kiezen voor het aanplanten van bomen via Trees for All, in plaats van een kerstgeschenk. En dat heeft een mooi resultaat opgeleverd!

Trees for All

Trees for All plant bomen in Nederland en het buitenland en compenseert CO2-uitstoot. Dit doet Trees for All al meer dan 20 jaar. Haar missie is om wereldwijd nieuw bos te planten en bestaande bossen te herstellen. Dit altijd via duurzame bosprojecten met als achterliggende gedachte dat bomen hét middel tegen klimaatverandering is.
Met haar activiteiten draagt Trees for All bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van lokale bevolkingen.

Mooi resultaat

Veel van mijn TAUW-collega’s kozen voor het aanplanten van bomen als kerstdonatie. In totaal hebben we ruim 7200 euro voor Trees for All opgehaald. Dat betekent dat er zo’n 1100 bomen worden aangeplant en 540 ton CO2-uitstoot wordt gecompenseerd! De basisgedachte van Trees for All is dat aanplanten van bomen in Nederland hard nodig is, maar dat natuurherstel in het buitenland minstens zo belangrijk is om klimaatverandering aan te pakken. Daarom worden de bomen aangeplant via het 1-2-tree concept, waarbij voor elke boom in Nederland ook een boom in één van de buitenlandse projecten wordt aangeplant. Met dit 1-2-tree concept wordt bewezen bijgedragen aan klimaatverandering. ‘Onze’ bomen krijgen een plekje in Limburg én in Oeganda.
 

Persoonlijke motivaties

Onze collega’s geven steeds vaker aan persoonlijk meer te willen bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering, als doorvertaling vanuit ons dagelijkse werk. Door de keuze te bieden hun kerstgift te doneren aan Trees for All verbinden we deze bijdrage aan de missie van TAUW.

Dit zeggen twee van mijn collega’s er zelf over:

“Ik ben blij dat TAUW de mogelijkheid biedt om te kiezen voor het steunen van een goed doel dat dicht ligt bij mijn eigen visie en die van TAUW”, zegt Laura van der Stelt, projectmedewerker bodem. “Het voelt goed om via deze simpele manier Trees for All te steunen. En TAUW kan hiermee andere bedrijven inspireren om dit volgend jaar ook te doen”.

“Door de keuze voor Trees For All kan ik met mijn kerstcadeau een duurzame bijdrage doen tegen klimaatverandering, en daarmee een steentje bijdragen aan het alsmaar groter wordende verlies van biodiversiteit”, aldus Vincent Wisgerhof, adviseur ecologie en teammanager. “Dat bij de herbebossing in het buitenland wordt samengewerkt met de lokale bevolking, past voor mij perfect bij de kerstgedachte.”
 

Urgentie

Biodiversiteit c.q. natuurherstel, en daarmee het aanplanten van bomen, is één van de belangrijke schakels in het tegengaan van de klimaatverandering. Deze opgave sluit aan bij de visie en missie van TAUW om samen met onze partners onze leefomgeving verder te verduurzamen. Als programmamanager Duurzaamheid ben ik mijn collega’s dan ook dankbaar voor deze mooie kerstbijdrage aan het tegengaan van klimaatsverandering!

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.