Ondernemen begint pas als je in compliance bent

Henry Raben

Mijn opa’s hadden als beroep aannemer (zand- en grondwinning) en huisslager. In die tijd ging het om ondernemerschap en vakmanschap, en de verantwoordelijkheid om hun (grote) gezinnen te onderhouden. Van Europese wetgeving hadden zij nog niet gehoord, maar ook mijn opa’s hadden te maken met regels en wetten waar zij zich aan moesten houden.

Niettemin moesten zij ondernemen, dat betekent: marktkansen zien en verzilveren. Dat kan niet zonder risico’s te nemen. Voor mijn opa de aannemer was de aanschaf van een Ford T zo’n ondernemersrisico. Hij was één van de eerste die een auto aanschafte, waarmee hij sneller en over grotere afstanden materialen, zand en grind kon transporteren.

Nu vragen mensen vaak aan mij: En, alles onder controle? Mijn standaardantwoord is dan: Niet alles, maar wel veel. Hierover nadenkend stel ik mezelf de vraag of het wel zo belangrijk is om alles onder controle te hebben. Mijns inziens is het namelijk veel belangrijker om te weten waarover je het hebt (vakmanschap) en te voorzien wat er op je afkomt, zodat je daarop kunt anticiperen (ondernemerschap). Maar voor je het weet neemt het in compliance zijn met (voldoen aan) wet- en regelgeving je volledig in beslag.

Waan van de dag
Hoe kom je er als bedrijf achter wat er allemaal op je af komt? In de waan en de drukte van de dag valt dit nog niet mee. De wereld om ons heen verandert snel, veel zaken die spelen binnen bedrijven vragen aandacht en de productie is altijd leidend. Het is bijna niet te overzien welke veranderingen op ons af komen. Mag het een onsje minder, zou mijn opa de slager hebben gezegd.

Voor de meeste bedrijven is het niet te doen om de tientallen wijzigingen in (Europese) wetgeving die wekelijks worden doorgevoerd bij te houden en dan ook nog te bepalen of dit van belang is voor hun bedrijfsprocessen. Toch is dit van cruciaal belang. In compliance zijn met nationale en internationale wet- en regelgeving geeft bedrijven hun license to operate. Er valt helemaal niets meer te ondernemen als je niet in compliance bent.

Acties
De uitdaging is om de veranderingen in de wet- en regelgeving te koppelen aan acties, zodat ze geborgd zijn in het bedrijf. En dan ook nog planmatig, zodat de (noodzakelijke) investeringen worden opgenomen in de jaarbegroting en niet ad hoc gezocht hoeft te worden naar tijd en geld.

Als je dit als bedrijf goed voor elkaar hebt, geeft dat de rust en tijd om met vakmanschap en ondernemerschap bezig te zijn. Pas dan kun je écht duurzaam gaan ondernemen en ambities gestalte geven op het gebied van bijvoorbeeld recycling, afvalreductie of vervanging van gevaarlijke stoffen. Pas dan ben je beyond compliance.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.