Penny wise

24 september 2020, Martin Doeswijk

Het kan geen kwaad om tussen het vergaderbingen door na te denken over passende oplossingen voor de grotere vraagstukken in ons werkveld. Soms komt er hierbij wat inspiratie langs uit verrassende hoek, zoals dit keer een artikeltje in de krant over de Duitse budgetsupermarkt Penny.

Een Berlijns filiaal heeft een aantal van haar producten op een wel heel bijzondere manier geprijsd. Niet alleen de productprijs wordt genoemd, maar ook de prijs die het artikel eigenlijk zou moeten kosten; de echte prijs wanneer de kosten voor de schade die het product toebrengt aan klimaat en milieu daarin verwerkt zouden worden. Denk hierbij aan uitstoot van stikstof, broeikasgassen en energieverbruik. Een interessante gedachte, die de keten vast geen windeieren zal leggen, maar die bovenal bijdraagt aan het bewustzijn van consumenten. Het helpt te begrijpen welke producten op lange termijn effecten hebben op de gezondheid van de planeet en tegelijkertijd op onze portemonnee. Want, tsja, duurzame boodschappen zijn over het algemeen ook wat duurder.

Een ander meer werkgerelateerd voorbeeld, is het 3 september jl. verschenen rapport ‘Stop bodemdaling in veenweide gebieden’ van de Raad voor de Leefomgeving. Bodemdaling in deze gebieden komt door oxidatie van het veen dat droog komt te staan door grondwateronttrekking en heeft grote economische, ecologische en maatschappelijke gevolgen. Een stapsgewijze reductie van de bodemdaling wordt voorgesteld van 50% in 2030, oplopend tot 70% in 2050. Het vraagt grote investeringen en inspanningen om dit te realiseren. Niet alleen maatregelen in de landbouw, maar ook innovaties uit de bouw- en infrasector zijn hierbij hard nodig.

Het is dus goed om ons te realiseren dat veel dingen die we ‘gratis’ achten, dat helemaal niet zijn.

Penny wise pound foolish?

Betrek ik dit op mijn eigen bodemonderzoeks- en -saneringspraktijk, dan zou ik de werkelijke prijs van een bodemsanering moeten beprijzen, waarbij niet alleen de verontreiniging is verwijderd, maar vaak ook al het bodemleven. Deze werkelijke kosten maken een investering in maatregelen om de bodem te herstellen naar een vitaal en florerend bodemsysteem volkomen logisch. Onmisbaar in de keten zijn hierbij de opdrachtgevers. Zij zouden deze werkelijke kosten moeten gaan betalen. De vraag is of dit werkelijkheid wordt. De klanten van Penny betalen immers vooralsnog ook gewoon de laagste prijs en krijgen alleen ter informatie de ‘echte prijs’ te zien. Het minste wat wij kunnen doen is hier ook mee beginnen. Het geeft onze opdrachtgevers inzicht in de werkelijke kosten, draagt bij aan het bewustzijn en de impact van de projecten en helpt bij het voeren van het eerlijke gesprek.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.