Prinsjesdag en het Klimaatakkoord: hoe staat het ervoor?

18 september 2018, Anno Drenth

Het Klimaatakkoord, wat betekent dat nu eigenlijk voor u? Dat kunt u lezen in onze blogreeks over het Klimaatakkoord. Op 10 juli 2018 presenteerde Ed Nijpels de hoofdlijnen van dit akkoord. Tauw volgt het Klimaatakkoord op de voet. We zijn immers al meer dan 90 jaar bezig met duurzaamheid. Vandaag kwam het Klimaatakkoord terug, in de troonrede op Prinsjesdag. Wat vertelde Koning Willem-Alexander ons over een duurzamere toekomst?

Terugblik

Hoe zat het toch alweer? Het Klimaatakkoord geeft de praktische afspraken weer die nodig zijn om een broeikasgasemissiereductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990 te halen. De sectoren industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik onderhandelden in 5 ‘klimaattafels’ over de nodige afspraken. Daar kwamen in juli de hoofdlijnen uit voort. Sommige tafels waren daarin al concreter dan andere. Een algehele lijn is wel te trekken. Zo is er veel aandacht voor het gebruik van duurzame biobrandstoffen, het elektrificeren van het vervoer, het verduurzamen van woningen en het goedkoper maken van elektriciteit. In juli waren veel dingen nog onduidelijk. Is er op Prinsjesdag al meer duidelijkheid over de kosten en praktische toepassingen?

Prinsjesdag

Het antwoord op de vorige vraag is eigenlijk: nee. De Koning sprak in de troonrede het volgende uit: “(…) In de zomer presenteerden vertegenwoordigers van de industrie, energiesector, landbouw, natuurorganisaties en logistieke bedrijven een voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord. Bij de uitwerking staat voorop dat de omslag naar schonere energiebronnen en productiemethoden voor iedereen in ons land haalbaar en betaalbaar moet zijn. Deze grote bocht kunnen we alleen met elkaar maken. Het parlementaire initiatief voor de klimaatwet laat zien dat dit mogelijk is.” Dat is nog niet erg concreet. Ook in de presentatie van het koffertje door minister van Financiën Hoekstra kwam niet naar voren hoeveel geld de regering wil uittrekken voor de energietransitie.

En nu?

Ja, het Klimaatakkoord ligt er. En ja, er zijn afspraken gemaakt, waardoor er grote veranderingen plaats gaan vinden. Maar ondanks dat nog niet alles duidelijk is, blijft Tauw zich inzetten voor een duurzamere samenleving. Wij maken het concreet. Of u straks als bedrijf nu te maken krijgt met elektrisch vervoer, duurzame stedelijke ontwikkeling of de chemietransitie: het Klimaatakkoord beïnvloedt ook u. Want waar de regering misschien nog niet weet hoe ze de samenleving duurzaam moet maken, daar weet Tauw dat al 90 jaar. Doet u met ons mee?