Samen richting bepalen

14 augustus 2020, Henrike Branderhorst

Henrike Branderhorst

Dankzij onze Hollandse manier van afstemmen en overleggen weten we functies zoals wonen, werken, ontspannen, mobiliteit en landbouw al decennia te combineren. Samen het debat aangaan, de juiste vragen stellen, belangen zorgvuldig meewegen. We zijn er ver, heel ver mee gekomen.

Samen richting bepalen is de sleutel voor grote vraagstukken die nu op ons afkomen. Denk aan de set klimaatmaatregelen, het energievraagstuk, oplossing voor de PFAS-uitspraak, diversiteit en inclusie, herstel van natuur en het keren van de economische krimp als gevolg van het Corona-virus. Ik werk zelf daarbij graag vanuit het consensusmodel. Laten we de feiten in een brede context plaatsen. En alles bespreekbaar maken zodat doelen en verwachtingen zorgvuldiger worden omschreven. In ons dichtbevolkte land hebben we veel te kiezen en op te lossen. Kennis, data en ervaringen zijn volop beschikbaar voor iedereen. We kunnen daarom veel zelf bepalen. Inrichting van onze leefomgeving, de leefbaarheid in de stad en in het landelijk gebied, de combinatie van bestemmingen op één vierkante kilometer: we willen het allemaal.

Bij Tauw komen we uit de cultuur van ‘doe maar gewoon, werk hard en zorg voor elkaar’. Een natuurlijke houding van mensen die van hun vak houden. We ontdekken (steeds meer) dat je hiermee tegelijk ook zakelijk kunt zijn en geld kunt verdienen. De combinatie van een warm bedrijf en tegelijk je belang naar voren brengen; het gaat samen op. Net zoals natuur en economie elkaar zouden moeten versterken. Er liggen in deze spannende tijden kansen om deze twee zo goed mogelijk te combineren. Daarom kijken we bij onze organisatie niet langer twee, maar vierdimensionaal. Nederland is niet plat. Er is zoveel ruimte boven en onder ons. Het gaat om het totale gebruik van onze ruimte. Iedere vierkante meter heeft ook nog duizenden meters onder en boven zich. Kabels, leidingen, bodem, grondwater, luchtkwaliteit, geothermie, riolen: als het gaat om onze planologie en toekomst, willen we ons advies inzetten op het totaalsysteem.

Ik werk graag voor opdrachtgevers die een stapje verder durven gaan en vanuit sociale verantwoordelijkheid en besturing willen bijdragen aan integrale oplossingsrichtingen. Luister naar de belangen van de ander en zoek samen naar de beste aanpak. Zo bepalen we samen richting. Duurt misschien wat langer, maar ik weet zeker: dan komt er echt goede energie vrij.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.