Samenwerken aan de Warmtetransitie: “Ik kan het niet, ik kan het niet alleen!”

22 maart 2021, Edwin Veldkamp

Hoe laten we de Warmtetransitie en de weg naar een aardgasvrij Nederland slagen?

De liefhebbers van Nederpop zullen bovenstaande kreet in de titel vrijwel direct herkennen. Het is één van de songs van popgroep De Dijk, een nummer over bewustwording: een man die ontdekt dat hij niet zonder zijn partner kan, alleen de gedachte al maakt hem haast wanhopig. 

Samenwerking in de warmtetransitie

De liefhebbers van Nederpop zullen bovenstaande kreet in de titel vrijwel direct herkennen. Het is één van de songs van popgroep De Dijk, een nummer over bewustwording: een man die ontdekt dat hij niet zonder zijn partner kan, alleen de gedachte al maakt hem haast wanhopig. 

Om je gerust te stellen, ‘wanhopig’ is niet direct het eerste woord wat in mij opkomt als ik aan samenwerking in de warmtetransitie denk. Er gaan ook zeker dingen goed, maar toch komt dit nummer wel bij mij als eerste naar boven borrelen. En dat is natuurlijk niet voor niets.   

De Warmtetransitie is inmiddels een paar jaar aan de gang. Na een voorzichtige start kun je er als ambtenaar, bestuurder maar ook als burger simpelweg niet meer om heen: Nederland gaat over op duurzame warmte! We stoppen met het Groningse gas en zoeken alternatieve bronnen en technieken, individueel en collectief. Een mooie puzzel. Of zoals in elke offerte of plan van aanpak over dit onderwerp staat omschreven: We staan voor een grote opgave!

De eerste stap: bewustwording

We staan voor een grote opgave. Daar is geen woord aan gelogen en volgens mij zijn wij ons daar met zijn allen ook wel van bewust. Dat zie ik als belangrijke eerste stap. De gemeente heeft vanuit het Klimaatakkoord de regie, maar staat er niet alleen voor. In deze transitie hebben naast de gemeente ook netbedrijven, waterschappen, woningcorporaties, energie-initiatieven, inwoners, bedrijven en al die andere stakeholders een belangrijke rol. Het gaat erom of deze partijen elkaar durven te vinden. Dat is de tweede stap.
 

De tweede stap: vertrouwen

Elkaar durven te vinden. Ik noem het bewust zo omdat durf bij mij een relatie heeft met vertrouwen. Ik durf iets omdat ik er op vertrouw dat het goed komt. Vertrouwen is dus na bewustwording een belangrijke stap. Een belangrijke stap die we blijkbaar nog wel erg lastig vinden, en waar het ook regelmatig mis gaat.

Om dit concreet te maken geef ik hieronder 2 voorbeelden.

  1. Van een gemeente ontvingen wij recent een offerte aanvraag voor het uitvoeren van een onderzoek in relatie tot een Wijkuitvoeringsplan. Een onderzoek waarbij ook de inwoners van de betreffende wijk meegenomen moeten worden om ze inzicht te geven in de mogelijkheden en afwegingen om tot  alternatieve warmtebronnen te komen. De eerder door de gemeente voorgestelde oplossing kon niet rekenen op steun van de inwoners omdat zij onvoldoende waren meegenomen in het proces en de totstandkoming van de voorkeuroplossing. De inwoners van deze wijk hebben dus geen vertrouwen in de afweging die door de gemeente is gemaakt, waardoor de gemeente nu eerst weer een stap terug doet. Een stap terug om nu samen met de inwoners het proces te doorlopen. Elkaar durven vinden.

  2. Afgelopen week had ik een gesprek met een gemeente ambtenaar, een reeds bestaande klant. Wij bespraken een offerteaanvraag met betrekking tot participatie rondom de Transitievisie warmte, zijn wensen en ideeën en het beeld dat wij daar beiden bij hebben. Tegen het eind van ons gesprek vroeg ik hem naar het beschikbare budget van de gemeente, en toen was het een tijdje stil…Durf je de persoon die tegenover je zit, in dit geval je adviseur, te vertrouwen? Uiteindelijk hebben wij vooral daarover gesproken, wat motiveert ons om dingen te doen? Zijn dat commerciële belangen of handelen we vanuit de wetenschap dat we echt een gezamenlijke opgave hebben?


Ik kan het niet alleen!

Bovenstaande voorbeelden gelden niet alleen voor de relatie tussen adviseurs en opdrachtgevers, gemeenten en inwoners, maar ook voor adviseurs onderling. We hebben elkaar hard nodig. Heel hard zelfs. Als we ons daar bewust van zijn dan kunnen samen met al die andere stakeholders ons steentje bijdragen op de weg naar een schoon, veilig en duurzaam Nederland.

Aan de slag 

Meer weten? Of gewoon eens doorpraten over de warmtetransitie en de weg naar een aardgasvrij Nederland? Neem onderstaand gerust contact op met mij of één van mijn collega’s.

Klik op onderstaande button voor meer informatie over de Warmetransitie.

Transitievisie Warmte

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.