Samenwerken doe je niet alleen: leren is een proces!

Arnoud Spit

Opdrachtnemers en opdrachtgevers uit de gehele GWW-sector onderstrepen in de recent gepubliceerde marktvisies het belang van goed samenwerken, verwachtingen delen, elkaar vertrouwen, goed communiceren, (relationele) risico’s voor zijn en zorgen delen. Maar concreet invulling geven aan deze visies blijkt niet zo eenvoudig, het is namelijk een leerproces.

Fases van het leren
Met de presentatie van de marktvisies laat de sector zien dat ze ‘bewust onbekwaam’ is als het gaat om samenwerking. Opdrachtnemers en opdrachtgevers zien beiden dat samenwerkingen in projecten niet goed gaan en dat het aandacht nodig heeft. Door veel effort te stoppen in het leren samenwerken in projecten kun je het onder de knie krijgen en ‘bewust bekwaam’ worden. Samenwerken gaat dan beter, al ben je je ervan bewust dat je er tijd en energie in moet stoppen.

Ons leertraject
Ik merk in de afgelopen jaren bij Tauw dat de focus op houding, gedrag en interactie ‘in onze genen’ is gaan zitten. Continu onderzoeken we wat we van elkaar nodig hebben. We activeren projectteamleden om belangen uit te spreken, te erkennen én te respecteren. Dit alles draagt zichtbaar bij aan effectieve en efficiënte samenwerkingen in onze projecten. Ook wij hebben dit moeten leren. Dat bestond namelijk uit ‘afkijken’, meekijken, experimenteren en veel oefenen (soms met onverwachte resultaten). Je kunt het niet meteen goed doen namelijk. Een start is je bewust te zijn van relationele risico’s in projecten en het signaleren van houding en gedrag van betrokkenen. Zo maak je je de soft skills eigen en neem je samenwerkingsissues eerder waar, zelfs als je nog niet weet hoe je ze op moet lossen.

Willen ≠ kunnen
Opdrachtgevers en opdrachtnemers willen wel samen samenwerken, echter is willen nog wel wat anders dan kunnen. Om het te kunnen moet je de wil omzetten in oefenen, doen, uitproberen en leren. Sta hierbij open voor fouten en denk niet dat het direct zal leiden tot perfecte samenwerkingen. Je wordt vanzelf bewuster, beter en effectiever!

Durf te leren
Bijna iedereen weet het wel: soft skills en relationele vaardigheden van teamleden zijn cruciaal voor succesvolle projecten. Tauw heeft zich hierin ontwikkeld. We zijn hier bedreven en ervaren in geworden, terwijl in de praktijk blijkt dat dit - en daarmee succesvolle samenwerking - niet vanzelfsprekend is.

Regelmatig wordt er om losse IPM-rollen gevraagd omdat een project vraagt om een goede contractmanager of een (nieuwe) projectmanager. Vanuit deze uitvragen zetten wij regelmatig specialisten in. Toch signaleer ik dat er zelden (puur extern) om onze ervaring en dienstverlening wordt gevraagd vanuit een samenwerkingsproblematiek in projecten. Juist hier liggen kansen voor de GWW-sector om vaker en concreter met z’n allen invulling te geven aan de marktvisies. Ons advies: ga het uitproberen, toepassen en leer! 
Met onze ervaringen ‘op zak’ zetten wij ons in om de sector bewust bekwaam te laten worden. Wie helpt er mee?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.