Sneeuwbaleffect oplossing voor circulariteit in werken

Anno Drenth

week van de circulaire economie, blogreeks, tauw nederland

De verduurzaming van onze openbare ruimte en infrastructuur is in gang gezet. Prachtige icoonprojecten zoals de N470, ’De weg van de energietransitie’, laten zien dat het kan. Maar het kan beter! Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers kennen de noodzaak van circulair werken binnen projecten in de openbare ruimte en infrastructuur. Echter, het gaat veel te traag.

Belangrijke oorzaak is dat circulair ontwerpen grote risico’s met zich meebrengt op het gebied van innovatie, proces, materialen en contract- en aanbestedingsvorm. Daar komt bij dat de financiële kosten en baten vanaf ontwerp & realisatie tot en met beheer en onderhoud gedurende de levensduur niet inzichtelijk is en/of verkeerd wordt verdeeld.

Transparantie bij samenwerking

De oplossing ligt in het creëren van een totaal andere sfeer, waarbij tenminste samenwerking, innovatie, lef en transparantie worden beloond. Waar fouten maken mag en erkend wordt, om van te leren. En waarbij de gevolgen van deze fouten op eerlijke wijze verdeeld worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zowel in de ontwerp- als realisatiefase. Zodat voor het hele projectteam een veilige omgeving wordt gecreëerd om te werken en leren. Door vanuit transparantie en wederzijds vertrouwen samen te werken, kan opgedane kennis en ervaring met elkaar gedeeld worden. En ook met derden, via bijvoorbeeld bestaande platformen zoals de ‘Greendeals DGWW 2.0’. Krijgen begint met geven, heb ik geleerd, en dat geldt ook bij samenwerken en innovatie.

Sneeuwbaleffect

Versnelling bereiken we door stap voor stap te werken, het sneeuwbaleffect. Dit kennen we allemaal nog wel vanuit onze kindertijd. Je kneedt een klein beetje sneeuw tot een bal en voordat je het doorhebt wordt die deze zo zwaar in je hand dat je hem over de grond moet rollen om verder te laten groeien. Zo ontstaat in een mum van tijd een enorme sneeuwbal, te zwaar om op te tillen.

Op deze manier kunnen we ook onze werken in de openbare ruimte en infrastructuur meer circulair maken. Niet alle verandering hoeven in één keer! Het begint door in ieder project een stapje te zetten. Met iedere volgende stap gaat het team vooruit en doet ervaring en kennis op. En door deze met elkaar te delen en uit te wisselen is de groei groot; je project sneeuwbal!

circulair werken bedrijfslevenDe versnelling komt hélemaal op gang als ook de samenwerking leuk en positief is. Het creatieve proces wordt extra gestimuleerd. Mijn ervaring is dat iedereen wel circulair wil werken. Sterker nog, als mens zijn we gek op innovaties en nieuwe dingen. Maar we moeten wel eerst de gevolgen kunnen overzien. Want zolang we de risico’s niet overzien of niet weten waar de verandering toe leidt, reageren we vanuit angst zeer behouden. Dit doorbreek je door vanuit positieve stapjes steeds één stapje vooruit te gaan, met een droombeeld aan de horizon. En mocht in dat proces een stap toch tegenvallen of mislukken, dan zijn de gevolgen goed te overzien. Zo kan het gehele team direct leren van ervaringen, en successen kunnen worden gevierd. Er ontstaat direct een positieve en transparante sfeer. En de ontwikkeling van het team richting een volledig circulair werk gaat zo continue door. Dat geeft vertrouwen en energie! De sneeuwbal zal snel verder en verder groeien.

Samen stap voor stap

Mijn advies is dan ook: start met kleine stappen en in ieder project. Maak het overzichtelijk. Begin met kleinere stappen of maak de stap kleiner als het niet goed voelt. Iedere stap is er één vooruit, hoe klein dan ook. Maar blijf wel in beweging! Ook is het essentieel om een eerlijke samenwerking tussen alle stakeholders te organiseren, zowel in taken, verantwoordelijkheden als risicoverdeling. De aanpak DGWW biedt hiervoor prima handvatten om innovatie en techniek optimaal in de omgeving in te passen. Risicomanagement 2.0 helpt om de transparantie en eerlijke manier van samenwerking vorm te geven.

Het creëren van een circulair project in de openbare ruimte en infrastructuur begint bij onszelf! Door de wens om circulair te werken bespreekbaar te maken en een gezamenlijk proces van aanpak te bespreken. Zo groeit het eerste beetje sneeuw dat je kneedt uiteindelijk door tot een enorme sneeuwbal!

Aan de slag met circulair werken

Onze adviseurs denken graag met u mee.