Hoe starten met aanpak Duurzaam GWW?

20 augustus 2019, Marion van Amelrooij

Om mij heen komen collega’s terug van vakantie. En met hen de verhalen van die unieke roadtrip, een spetterend festival, de stilte tijdens een huttentocht, zingevende yoga-experience of gewoon la dolce vita in Italië. En met de verhalen de bijbehorende beelden op Instagram, Whatsapp of YouTube.

Krijg je het idee dat je iets gemist hebt? Misschien lijd je aan fear of missing out, of FOMO in psychologenjargon. Onterecht! Want een vakantie is niets meer dan afstand van je dagelijkse beslommeringen, meer tijd voor en met dierbaren, zónder agenda die de dag dicteert. Of je dat in een exotisch buitenland of in Renesse doet, maakt niet uit.

Toepassing aanpak Duurzaam GWW als pilot

Bij Duurzaam GWW (DGWW) zie ik nog geen FOMO. Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en sommige gemeenten hebben de aanpak omarmd. Ook de markt heeft zich achter DGWW geschaard. Toch zijn niet alle opdrachtgevers en individuele projectmanagers ervan overtuigd dat deze aanpak bij hun projecten past. Dat is jammer. Want zoals bij een vakantie de bestemming niet het succes bepaalt, zo is bij DGWW het type project niet maatgevend. DGWW is immers een procesaanpak die op maat wordt gesneden voor ieder project.  

In het voorjaar mochten wij een gemeente begeleiden bij de introductie van DGWW in projecten. Daarvoor waren drie projecten geselecteerd die als pilot zouden fungeren. Samen met de aannemers zouden we ambities bepalen en kansen inventariseren. De verwachtingen waren bij de gemeente niet hooggespannen; “Wat kunnen we nou met duurzaamheid in dit soort projecten?” verwoordde een beetje de stemming.

Aan de slag met het Ambitieweb: een eye-opener!

De eerste stap was het bepalen van het ambitieniveau per thema. Dat doen we vaak door het stickeren van een leeg Ambitieweb, waarna we de uitkomsten samen bespreken. Dit keer hadden we schijnbaar willekeurig stickertjes uitgedeeld. Maar schijn bedriegt: de deelnemers van de aannemers kregen een andere kleur dan de ambtenaren. Na de plakronde bleken de aannemers een stuk ambitieuzer dan de gemeente. Een eyeopener voor de gemeente: blijkbaar kunnen we heel wat met duurzaamheid in dit soort projecten! De vervolgstap was gauw gezet. Een generiek Ambitieweb werd opgesteld als handvat voor de projectmanagers. Dit helpt hen om marktpartijen bij aanbestedingen meer uit te dagen. Een uitdaging waar de aannemers allang klaar voor bleken.

Laten we wat DGWW betreft FOMO vooral gebruiken om meer mensen te overtuigen om deze procesaanpak toe te passen. En dat mag zich best vertalen naar foto’s en verhalen op sociale media en LinkedIn. Zo krijgen we iedereen in beweging voor duurzaamheid. DGWW en FOMO gaan prima samen! 

Onderstaande video (van Stichting Rijk) geeft een mooi beeld hoe een training Ambitieweb in elkaar steekt. 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?