Stilstaan is vooruitgang

17 juli 2020, Cor Lont

Waar velen de afgelopen periode zijn gedwongen tot stilstand, draaien wij juist in de hoogste versnelling door. Wij willen ons als organisatie niet af laten remmen door de beperkende maatregelen, maar ons gevoel voor (duurzame) urgentie inzetten. Daarbij hebben we het geluk dat onze sector door kan en ook door gaat. Toch werd ik samen met mijn Management Team van de business unit Leefomgeving door onze duurzaamheidsadviseurs Anno Drenth en Sanne de Groot tot stilstand gebracht.

Stilstaan bij je eigen duurzaamheid

Zij lieten ons stilstaan om op een alternatieve manier na te denken over duurzaamheid. Niet zozeer over waar we heen willen; de missie en ambitie van Tauw zijn immers sterk verbonden met duurzaamheid. Maar over wat onze persoonlijke drijfveren zijn en over wat we bewust en onbewust al duurzaam doen in ons werk en ons privéleven. Ze lieten ons ontdekken waar onze belemmeringen zitten. Zonder oordeel, want natuurlijk kan het beter en kan er meer. In het verduurzamingsproces helpt het mij enorm om regelmatig even stil te staan. Het bepaalt waar ik sta en wat mijn volgende stap (of stapje) kan zijn.

In de analogie van koffiedrinken kan een volgende stap voor de één de overstap zijn naar een fairtrade merk, terwijl de ander de ‘cupjes van George Clooney’ apart gaat inzamelen om ze te laten recyclen. In ons werk is de volgende stap bij het ene project het bespreekbaar maken van duurzaamheid omdat het er nog geen onderdeel van is. En bij een ander project wordt een gesloten grondbalans uitgebreid naar een gesloten materialenbalans. De volgende stap is voor iedereen anders.

Duurzaamheid in projecten: Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Voor het HWBP* dijkversterkingsproject Meanderende Maas van Waterschap Aa en Maas werken we volgens deze zelfde filosofie van ‘’stap voor stap’’ met een redeneerlijn voor duurzaamheid. Aangevuld met de slogan ‘’Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen’’. Duurzaamheid is namelijk meer dan alleen het meegeven van duurzaamheidscriteria aan een aannemer. Sterker nog, de keuzes die veel eerder in het planproces zijn gemaakt hebben een veel grotere impact.

Aan een aannemer kan bijvoorbeeld worden voorgeschreven materieel te gebruiken met beperkte CO2 uitstoot. In het daar voorafgaande ontwerpproces liggen keuzes die het grondtransport beperken. In de dááraan voorafgaande verkenningsfase liggen keuzes voor (ruimtelijke) alternatieven met minder impact. Telkens een volgende stap of stapje vanuit waar je staat.

Stap voor stap

Het stilstaan en bepalen waar je staat helpt om je volgende stap te bepalen. Zo blijven we in beweging en gaan we vooruit; stapje voor stapje.

Duurzaamheid is voor mij dat hele proces van stapjes maken. Wat mijn persoonlijke drijfveer daar in is? De wereld een beetje beter maken voor de volgende generatie.

Duurzaamheid in projecten

Figure 1 Bron: Chantal Schrijver, Martine Brinkhuis, Bas Raven

Duurzaamheid in projecten. Klimaatbewustzijn in de beginfase van een project heeft grote impact. Sta eerst goed stil bij de duurzaamheidspotentie die tot je beschikking staat. Maak vervolgens per projectfase pas op de plaats; kijk waar je staat en werk stap voor stap toe naar een klimaatbewust en duurzaam eindresultaat. Dit beeld wordt momenteel voor de Dijkversterking Meanderende Maas uitgewerkt tot de ‘’Duurzame redeneerlijn Meanderende Maas’’. Dat doet Tauw samen met Witteveen en Bos. Cor Lont, MT lid business unit Leefomgeving bij Tauw, staat hierbij stil in zijn blog ‘’Stilstaan is vooruitgang’’.  

Redeneerlijn is gereed In oktober 2020. Meer informatie hierover bij Floris Harten en Martine Brinkhuis. Meer informatie over Meanderende Maas is te vinden op https://www.meanderendemaas.nl

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.