Tauw leert: goed voor de groep

Marloes de Jong

Met de introductie van ‘Risicomanagement 2.0’ kreeg Tauw er impliciet een nieuwe opleidingsbehoefte bij. Want als je belooft aandacht te besteden aan de ‘softe’ kant in het werk – houding, gedrag, communicatie, samenwerkingsrelaties – vraagt dat ook expertise en ervaring op dat gebied.

Inmiddels, zo’n tien jaar na de introductie van het concept Risicomanagement 2.0, zie ik dat de sector hierin aan het groeien is. Het is te merken aan de marktvisies van grote partijen, zoals RWS en de waterschappen, waarin samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid steeds nadrukkelijker genoemd wordt.

Ook Tauw blijft hierin groeien. Eerst door samenwerkingsverbanden aan te gaan met externe partners. Later door zich te specialiseren vanuit de tools en opvattingen uit de Risicomanagement 2.0 aanpak. En nu door te investeren in het eigen vermogen om te begeleiden en adviseren in samenwerkingsrelaties. De opleidingsvraag ontwikkelt zich van ‘specialiseren in tools’ naar ‘hoe sta je goed voor de groep en bereik je wat je wilt?’.

Onze klanten eisen op dit gebied steeds meer van Tauw en de vragen van collega’s nemen dan ook toe. Zelden gaat het nog om Risicomanagement 2.0: mensen zetten de begeleidingsvaardigheden nu ook in voor Project Follow Up (PFU), Project Start Up (PSU), reguliere overleggen of werkgroepen. Vragen gaan over: hoe sta je stevig voor een groep die je niet kent, hoe ga je om met weerstand, wat doe je als de groep vastloopt, hoe breng je je boodschap goed over?

Er is een duidelijke rode draad te ontdekken in deze vragen, die in workshops, sparring, trainingen en coaching aan bod komen. De leervragen en casuïstiek van de deelnemers laten onder meer het volgende zien:

  • Voor een goede sessie moet je weten wat het gewenste resultaat is. Gaan we innoveren? Activeren? Informeren? Evalueren? Inventariseren? Hoe beter je weet wat er bereikt moet worden, hoe effectiever je wordt in werkvorm en begeleidingsstijl.
  • Dat resultaat is heel vaak niet jóuw resultaat, maar iets wat in het belang van de groep is. Als risicomanager weet je misschien goed welke risico’s benoemd moeten worden, maar uiteindelijk is het in het belang van de opdrachtgever en/of de uitvoerende partij dat de juiste prioritering en beheersmaatregel wordt bepaald. En als adviseur op het thema ‘Duurzaamheid’ heb je kennis en ideeën over hoe duurzaamheid te realiseren is binnen projecten, maar het is het management of Tauw als bedrijf dat dit belangrijk vindt. En het zijn de mensen in de projecten die ermee moeten kunnen (en willen!) werken. Bedenk vooraf dus goed: wie wil dit resultaat graag bereiken, wie heeft er belang bij (initiator), wie moeten daarin iets dóen (actoren) en welke rol heb jij er zelf in?
  • Een goede voorbereiding  geeft je stevigheid. Hoe beter je weet waaróm je iets doet, hoe makkelijker je kunt omgaan met weerstand of vastlopen. Investeer altijd tijd en aandacht aan het uitpluizen van bovenstaande zaken. En denk ook aan praktische zaken: hoeveel mensen, vanuit welke rol, in wat voor zaal, hoeveel tijd?
  • Als professional ben je niet alleen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een bijeenkomst, maar ook voor het proces. Of je nu initiatiefnemer, voorzitter, begeleider of deelnemer bent. Spreek het uit als je afhaakt of in de war bent. Een goede begeleider doet dat ook: die lost niet op, maar benoemt wat er gebeurt en vraagt de groep naar wat zij wil.

Deze manier van werken slaat aan: er komen niet alleen sessieleiders op dit soort trainingen af, maar ook adviseurs, projectleiders en teammanagers. Met positieve resultaten: mensen voelen zich beter uitgerust om met een groep te werken. Om een deelnemer te citeren: ‘Eigenlijk zijn dit basisvaardigheden voor iedereen die vanuit zijn rol te maken heeft met het aansturen, begeleiden of adviseren van groepen.’

Stiekem hoop ik dat anderen die opvatting delen. Aandacht voor het groepsproces is niet voorbehouden aan trainers, coaches, sessieleiders of voorzitters. Het is ook - en juist - van belang als je effectief wilt zijn als professional, als je resultaten wilt behalen en je verantwoordelijkheid wilt nemen. Kortom: als je écht wilt samenwerken. En volgens mij is dat iets waar iedereen zich in herkent! Hoe zit dat met jou..?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.