TMW: revolutie in aanbestedingsland

23 november 2020

Momenteel trekken we miljarden uit voor het opvangen van de gevolgen van Covid-19. En terecht. Voor nu. Maar als het acute gevaar is geweken komen de echte problemen van onze tijd - het klimaat en de afname van biodiversiteit - direct bovenaan de maatschappelijke agenda te staan. En om die problemen aan te pakken zijn, voor een groot deel in de bouw en infra, investeringen nodig waar de Covid-19 miljarden een schijntje bij zijn.

Het is dan ook cruciaal dat we nu al nadenken over hoe we die enorme bedragen de komende decennia zo effectief mogelijk gaan besteden. De manier waarop we projecten in de bouw en infra aanbesteden zal daarvoor revolutionair moeten veranderen en gebaseerd moeten worden op het concept van ‘gunnen op Toegevoegde Maatschappelijke Waarde (TMW)’. Hierbij moeten we projecten niet meer zien als enkel ‘een gebouw’ of ‘een wegreconstructie’ maar als een uitgelezen kans om onze fysieke leefomgeving toekomstbestendig in te richten. Een gebouw of weg met een extra regenwaterbuffer draagt immers bij aan het beheersen van de klimaatproblematiek. Een gebouw of weg waarin ruimte is gecreëerd voor extra groen, verbetert niet alleen de lokale biodiversiteit maar geeft ook nog eens een positieve impuls aan de geluksbeleving en gezondheid van gebruikers. En een gebouw of weg die lokaal energie of warmte opwekt, versnelt de transitie naar een fossiele brandstofvrije toekomst.

Door aan te besteden op basis van TMW kan de ruim aanwezige kennis, energie en innovatiekracht van de bouw en infrasector écht bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van onze tijd. Dit vraagt van aanbestedend Nederland echter wel om de overgang van EMVI naar TMW een stuk sneller vorm te geven dan de transitie van ‘aanbesteden op prijs’ naar ‘aanbesteden met EMVI’ die (let wel!) zo’n 20 jaar heeft geduurd. De maatschappelijke noodzaak en de vereiste kennis, kunde en innovatiekracht bij zowel ingenieurs, adviseurs als aannemers zijn er al. Nu nog politici, contractadviseurs en ambtenaren die de urgentie herkennen en hun nek durven uit te steken voor deze aanbestedings(r)evolutie.

 

 

Dit blogartikel is reeds gepubliceerd in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.