Veiliger (thuis)werken in de snelkookpan

Hoe Corona ons leert (beter) voorbereid te zijn op onverwachte omstandigheden

Welke gevolgen het Corona-virus heeft op onze samenleving weten we nu nog niet. Wie had deze impact in januari kunnen voorspellen toen het virus nog ver weg was? Hoe de wereld er morgen uit ziet? Niemand die het weet. Ons werk ligt niet stil, we passen ons aan, sneller dan we dachten dat we konden: veiliger en digitaler dan voorheen. Door te werken met scenario’s zorgen we er vandaag voor dat we morgen beter voorbereid zijn op onverwachte omstandigheden zoals dit virus.  

Wees proactief om erger te voorkomen

Nog geen vijf weken geleden kregen we bericht uit ons kantoor in Milaan dat in Noord Italië de eerste scholen werden gesloten. Onze Italiaanse collega’s besloten direct om vanuit huis te gaan werken. Veiligheid voor alles. Het kantoor was alleen open voor het hoogstnoodzakelijke. Ze drukten ons op het hart: wees proactief om erger te voorkomen! De eventuele impact op Nederland konden we toen nog niet voorzien. Welke voorbereidingen zijn noodzakelijk? Is er voldoende capaciteit om zo’n 1.200 collega’s verspreid over Europa vanuit huis te laten werken? Kan het netwerk adequaat aangestuurd worden als de helft van de IT-afdeling ook vanuit huis werkt? Deze en nog soortgelijke scenario’s hebben we opgesteld om voorbereid te zijn op wat toen nog onwaarschijnlijk leek.

Wees alert op het onderbuik gevoel

Als advies- en ingenieursbureau willen wij bijdragen aan een veilige en duurzame leefomgeving. In onze Safety Policy benadrukken wij daarom het (durven!) delen en rapporteren van zwakke signalen om incidenten te voorkomen, maar vooral ook om er van te leren. Veiligheid in een organisatie staat of valt hiermee en moet geborgd zijn van het begin tot het eind van een project. We richten ons daarbij op een veilige werkplek en zorgen dat onze collega’s (en iedereen die voor en met ons werkt) worden beschermd tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. En in deze Corona-tijd houdt dat ook in: thuisblijven als wij – of directe familieleden – niet fit zijn, overleggen doen we zoveel mogelijk digitaal en we houden gepaste afstand wanneer een fysieke ontmoeting echt noodzakelijk is.

Respecteer de specialisten in het veld

Een deel van onze collega’s werkt waar mogelijk nog in het veld. Zolang we de veiligheid voor onze collega’s, onze klanten en de omgeving kunnen borgen gaan we door. Maar alleen als het werk wordt uitgevoerd volgens de Corona-richtlijnen van het RIVM en de klant, en onze eigen Safety Policy. Het volgen van de richtlijnen blijkt in de praktijk blijkt soms weerbarstiger dan dat op ‘papier’ staat. Neem bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand. Als je op 50 meter hoogte op een klein werkbordes of in een klein instructielokaal staat is het moeilijk om je daar aan te houden. Onze collega’s in het veld zijn specialisten in hun vakgebied streven er naar om zo veilig mogelijk te werken.  Zij lopen dagelijks tegen onverwachte zaken aan en leveren waardevolle informatie om scenario’s aan te vullen.  Per situatie stellen we in overleg met de klant vast of het werk doorgang kan vinden of niet. Dat geldt niet alleen in deze Corona-tijd. Deze ervaringen en expertise zijn onmisbaar om de volgende klus nog beter voor te bereiden, risico’s te verkleinen en faalkansen (en kosten) te verlagen.  

Inventariseer risico’s en denk in scenario’s

Denken in scenario’s biedt kansen. In sommige gevallen worden onderzoeken juist nu uitgevoerd, omdat gebouwen veelal leeg zijn. Denk bijvoorbeeld aan asbestinventarisaties. Bewust en beter voorbereid zijn op onverwachte en ongewenste situaties, is fijner én veiliger dan een situatie die je plotseling overkomt en met alle risico’s die improviseren dan met zich mee brengt.

Blijven we na deze crisis denken in scenario’s? In projecten, op de bouwplaats en in fabrieken? Laten we gezamenlijk de zwakke signalen gebruiken die we tegenkomen delen en ervoor zorgen dat we voorbereid zijn, zodat dat onverwachte omstandigheden en onveilige situaties ons niet zomaar overkomen. Draagt u, samen met ons, ook bij aan een duurzame en veilige leefomgeving om worst case scenario’s te voorkomen? 

 

Meer weten over hoe Tauw veilig werkt?

Ga naar onze veiligheidspagina

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.