Verduurzaming in de bouw: techniek versus gevoel

04 februari 2020, Sanne de Groot

We maken ons steeds vaker zorgen over het klimaat, blijkt uit het rapport ‘Burgerperspectieven’ van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ook ik maak mij zorgen en kom deze zorgen dagelijks tegen in mijn gesprekken en duurzaamheidssessies. Gevoelens van angst, hoop, verlamming of woede. Echter, in veel gevallen worden dit soort gevoelens met creatieve omwentelingen vermeden. Uiteenlopend van “maar ik doe al heel veel” en “de kaders van mijn project maken duurzaamheid nu eenmaal onmogelijk” tot “anderen willen niet meewerken aan de duurzame ambitie”.

In de bouw en infra praten we graag over techniek, maar de emoties laten we liever achterwege. Terwijl het bij thema’s als duurzaamheid en innovatie - naast techniek en resultaat - juist gaat over gedrag en emotie. Wat ik meeneem in mijn gesprekken is dat er ruimte moet zijn om ook openlijk over gevoelens en weerstanden te praten. En hoewel dat niet voor iedereen even makkelijk is, levert dit uiteindelijk een goed gevoel, nieuwe inzichten en (onconventionele) oplossingen op. 

Tijdens mijn werksessies over verduurzaming van de openbare ruimte is de flipover ook gevuld met belangrijkste acties en aandachtspunten die gaan over betrokkenheid, steun, eigenaarschap en lef. Inmiddels is wel gebleken dat de basis voor succes ligt in samenwerking en doorzettingsvermogen en niet alleen in technische maatregelen. Projectteams die bereid zijn dingen anders te doen, niet bang zijn om buiten de kaders te treden en gewoonten ter discussie stellen. Politiek en bestuur die innovatieve oplossingen steunen, ook als de vernieuwing niet direct succesvol is. Techniek en gevoel zijn niet tegenstrijdig aan elkaar, maar gaan hand in hand. Laten we met elkaar, naast techniek, ook praten over ons gevoel en gedrag om samen te werken aan een positieve impact.

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.