Versnelde digitale transformatie

Wat hebben we de afgelopen weken hard gewerkt aan de versnelling van onze digitale transformatie. De aanleiding is vreselijk, de coronacrisis. Maar het dwingt ons allemaal om onze manier van werken te veranderen door versneld nieuwe digitale oplossingen voor de werkprocessen en dienstverlening in gebruik te nemen. Of toeval bestaat? Ik weet het niet. Feit is dat ik net ben begonnen met mijn nieuwe functie bij Tauw als Directeur Digitale Transformatie. Samen met een nieuw gevormd team van strategische adviseurs, ontwikkelaars en IT-architecten gaan we leiding en sturing geven aan dit transitieproces. Juist nu is het belangrijk dat het werk van onze opdrachtgever en dat van ons niet stil komt te liggen.

Versnelde uitrol Teams en knelpuntanalyses op afstand

Met dit ambitieuze team gaan we onze opdrachtgevers beter en sneller (digitaal) bedienen, versterken we de digitale samenwerking en creëren we ‘digitale volwassenheid’ van gebruikers. Dit is een cruciaal en onmisbaar onderdeel van onze dienstverlening, nu en in de toekomst. Onze uitdaging is enorm en we zijn door de coronacrisis op een bijzondere sneltrein gestapt. De conceptversie van het digitale platform Microsoft Teams stond bijvoorbeeld al klaar en de implementatie hebben we vorige week versneld uitgerold. Digitaal samenwerken, overleggen en webinars zijn voor mijn collega’s en opdrachtgevers ineens dagelijks aan de orde.

Daarnaast bouwen we driedimensionale modellen om samen met opdrachtgevers en partners op afstand knelpuntanalyses, onderzoeksinspanningen of ontwerpen op stellen of te beoordelen. Wat ben ik trots op mijn team dat hier zo goed mee omgaat, en enthousiast zie ik hoe deze tools worden toegepast.

Digitale wegwijzer

Om samenwerking op afstand te optimaliseren hebben we voor onze collega’s een interne factsheet opgesteld. In welke situatie gebruik je welke digitale toepassing? Welke digitale mogelijkheden zijn er? Juist door structuur aan te brengen in de toepassingen, tools en mogelijkheden zorgen we er samen voor dat iedereen zijn of haar weg blijft vinden. Zo hebben we ervaren dat het organiseren van een bewonersavond of een risicoinventarisatiesessie ook digitaal kan. De opdrachtgevers waarmee we dit tot nu toe mee samen hebben opgezet, zijn er erg tevreden over. 

Ook onze opdrachtgevers moeten goed voorbereid worden hoe er digitaal samengewerkt kan worden. In de factsheet hebben we daarom onderscheid gemaakt in verschillende soorten activiteiten zoals: overleggen, informatie overdragen, co-creatie en werkateliers, ontwerp overleggen, en meten en monitoren. Elk van deze activiteit heeft zijn specifieke digitale wensen; de toepassing van VR/AR bij ontwerp overleggen, RISK-ID bij risicomanagement en bijvoorbeeld het gebruik van mindmaps of MS Whiteboard bij co-creatie sessies. Voor onze meet- en monitoringsgegevens zijn er al (bodem, water, lucht en ecologie) viewers beschikbaar voor nagenoeg alle media beschikbaar om dagelijks inzicht in resultaten te kunnen geven.

Trial & error

Het dienstverleningsproces verloopt sinds deze weken, van het eerste contact tot en met de uitvoering, zoveel mogelijk digitaal. Met uitzondering van de veldwerkzaamheden, die gelukkig wel zoveel mogelijk doorgaan. Het is belangrijk snelheid te maken door bijvoorbeeld verschillende nieuwe werkvormen uit te proberen. Fouten maken mag en dat zal af en toe ook gebeuren. Zolang we er van leren en blijven werken aan continuïteit en verbetering gaat het goed.

Wij zijn de uitdaging aangegaan om de optimale digitale ervarings- en dienstverleningsomgeving te creëren. Daarbij werken we steeds meer samen op het digitale platform van Tauw, zoals de Tauw Bodemviewer (TEGSIS Soilviewer) of een BIM-werkomgeving, en die van onze opdrachtgevers, want alleen samen komen we verder. Het bieden van een stabiele data-infrastructuur en heldere data-governance is hierbij cruciaal. Enerzijds moet informatie eenduidig worden vastgelegd en makkelijk kunnen worden gedistribueerd en anderzijds moet het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor deze informatie duidelijk zijn belegd.

Samenwerken als sleutel

We komen daarom tot de conclusie dat dit een grote inzet vraagt van al mijn collega’s én van onze opdrachtgevers. Voor mijn collega’s staat het Tauw Adoptie Centrum en Tauw University tot hun beschikking om hier meer over te leren en te hun vaardigheden te verbeteren. Met de verkregen kennis kunnen wij samen met onze opdrachtgevers onderzoeken wat de beste (natuurlijk voorlopig digitale) samenwerkingsmogelijkheden zijn. In de praktijk merken we regelmatig dat de middelen niet het probleem zijn, zij zijn wel beschikbaar, maar de kennis over de toepassing ontbreekt. Daar kunnen we elkaar in helpen.

Wij zijn enthousiast en overtuigd van een goed resultaat deze digitale uitdaging aangegaan, om samen de optimale digitale ervarings- en dienstverleningsomgeving voor Tauw en onze opdrachtgevers te bieden.

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.