Vervuiling bij kunstgrasvelden door rubberkorrels in beeld

26 februari 2021, Wim Dorgelo

Kan je ziek worden van sporten op een kunstgrasveld met rubbergranulaat korrels? En welke gevolgen hebben deze korrels voor de directe omgeving van het veld? Ruim 2000 kunstgrasvelden in Nederland zijn bezaaid met deze, op het oog onschuldige, korrels. Maar zijn ze dat ook echt? In 2016 en 2017 wist Zembla de aandacht van de Nederlandse sportwereld op zich te vestigen met een aantal kritische uitzendingen rondom het gebruik van de rubberkorrels op kunstgrasvelden.

De focus van de uitzendingen lag in eerste instantie op mogelijke risico’s voor de gezondheid van de sporters. Het RIVM heeft naar aanleiding van deze uitzendingen in opdracht van het ministerie onderzoek verricht naar gezondheidsrisico’s en concludeerden dat, ondanks het feit dat rubbergranulaat schadelijke stoffen bevat, de risico’s voor de gezondheid bij sporten op kunstgras praktisch verwaarloosbaar zijn.

Als de bal gaat rollen

En daar bleef het een tijdje bij. Ook bij de adviesbureaus. Toch is er letterlijk en figuurlijk een balletje gaan rollen. Samen met mijn collega’s heb ik in de afgelopen jaren regelmatig onderzoeken bij dergelijke kunstgrasvelden uitgevoerd. Veelal met als doel om deze te vervangen. Met deze onderzoeken hebben we veel gegevens verzameld over het infill (de rubberkorrel), de onderliggende bodem, de bodem naast het veld maar ook het drainagewater, grondwater en de naastgelegen watergangen.  

Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden ook geleid heeft tot verontreinigingen van de bovengrond naast het veld. En als gevolg van emissies zijn ook de bodemlagen onder het veld, het drainagewater, het oppervlaktewater en de waterbodem verontreinigd geraakt.

Omdat al deze velden na 1987 zijn aangelegd, vallen alle verontreinigingen onder de ‘zorgplicht’ van de Wet bodembescherming (Wbb). Dit betekent dat de eigenaar verplicht is om bijvoorbeeld de door korrels vervuilde grond (op termijn) te saneren.

Milieuvervuiling

In december 2019 is er een gerechtelijke uitspraak gedaan tegen een beheerder van een kunstgrasveld. Dit was voor mij en mijn collega’s een goede aanleiding om alle door ons verzamelde data te bundelen en te analyseren. En wat blijkt? De toepassing van rubberkorrels kan problemen opleveren voor het milieu. In welke mate is afhankelijk van meerdere factoren.

En nu? De gerechtelijke uitspraak heeft de aandacht gewekt van een aantal partijen, zoals Stichting Instrepitus. Dit heeft vervolgens geleid tot WOB- en handhavingsverzoeken bij gemeenten en Regionale Uitvoeringsdiensten, die op hun beurt weer bij ons aankloppen om te ondersteunen bij onderzoek en advies.

Onderzoek en oplossingen

Inmiddels hebben wij een goed beeld van de problematiek rondom het gebruik van rubberkorrels als infill op kunstgrasvelden, en bieden wij naast onderzoek om dit probleem inzichtelijk te maken ook oplossingen aan. Zo kan het plaatsen van kantplanken rondom het veld en borstelbakken bij het verlaten van het veld al helpen om de verspreiding van de rubberkorrels te voorkomen.


Meer weten over onze aanpak? Klik dan op onderstaande button.

Rubberkorrels in het milieu  

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.