Warmtetransitie: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!

Om in deze tijd te beginnen met de slogan van de belastingdienst, is dat nu verstandig? Die vraag heb ik mijzelf ook wel een paar keer gesteld. Sinds enkele maanden weten we dat de belastingdienst het leven van een groot aantal Nederlanders immers totaal niet makkelijker heeft gemaakt. En toch heb ik er voor gekozen om deze slogan te gebruiken omdat hij goed aansluit bij het proces van de warmtetransitie.

In 2050 aardgasvrij, een flinke uitdaging

In Nederland hebben we de doelstelling om in 2050 een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving te hebben. Deze doelstelling komt deels voort uit de afspraken die in het Klimaatakkoord gemaakt zijn over het terugdringen van broeikasgassen (waaronder CO2) en voor een deel uit de noodzaak om niet langer gebruik te hoeven maken van het Groningse aardgas.

Om deze doelstelling voor 2050 te realiseren liggen er op verschillende niveaus opgaves om te komen tot Regionale Energie Strategieën (RES), Warmtetransitievisie (WTV) en Wijkuitvoeringsplannen (WUP). De RES regio’s hebben weliswaar uitstel tot 1 oktober 2020 voor het leveren van de concept RES, de gemeenten dienen nog wel steeds eind 2021 een WTV gereed te hebben en voor de wijken die voor 2030 reeds van het aardgas afgaan ook een WUP. Kortom er wordt veel gevraagd van gemeenten.

Wij zien verschillende gemeenten worstelen met hun personele capaciteit, maar ook met tal van vragen over:

  • Wat is onze rol, moeten wij het initiatief nemen of pakt de markt het op?
  • Het te volgen proces
  • Lokale initiatieven
  • Het betrekken van inwoners en andere stakeholders
  • Beschikbare bronnen en (innovatieve) technieken
  • Meekoppelkansen
  • Financiën etc.


Kortom veel vragen waar niet per definitie een pasklaar antwoord op te geven is, en dat bovenop een toch al vaak volle agenda. Een flinke uitdaging die we niet leuker kunnen maken, maar wel makkelijker. Hoe? Door u te helpen bij het verbinden van partijen, opgaven en kennis.

Samen zoeken naar de juiste aanpak

De doelstelling om te komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving raakt niet alleen gemeenten, maar raakt uiteindelijk ons allemaal. En dan maakt het niet uit of je huurder of woningeigenaar bent, wij krijgen allemaal op de een of andere manier te maken met de warmtetransitie. En vanuit dat besef zal ook naar de warmtetransitie gekeken moeten worden. Het is niet alleen een opgave voor de gemeenten maar ook  voor netbeheerders, waterschappen, energie-initiatieven, bewoners etc.

En daarom is het van belang om stakeholders al in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het proces en hier niet (onnodig) mee te wachten. Stakeholders hebben kennis en ook vaak energie om samen te werken en met de gemeente op te trekken.

Welke aanpak hier het beste bij past, onderzoeken wij graag samen met u. Als Tauw hebben we inmiddels voor veel verschillende gemeenten aan de warmtetransitie mogen werken en verschillende aanpakken toegepast. Een veelgebruikte succesvolle aanpak is die van de (digitale) Samen van Start-sessie. Dit is een aanpak die wij samen met DWA en Buro Loo hebben ontwikkeld en waarbij een aanzet wordt gegeven voor de WTV. Door gemeente(n) en stakeholders bij elkaar te brengen, twee dagen intensief samen te werken, kennis te delen en de raad te betrekken, worden in korte tijd flinke stappen gezet in het proces om tot de WTV te komen.

Blijf bij jezelf

Of de (digitale) Samen van Start-sessie voor u een oplossing is? Dat zou goed kunnen, eventueel aangepast naar uw situatie. Maar het belangrijkste is blijf bij jezelf. Ga vooral vrijblijvend het gesprek aan met onze adviseurs en ontdek wat het beste bij uw organisatie past. Hiermee maken we de uitdaging voor u niet persé leuker, maar wel makkelijker!

Hebt u vragen over het proces om een Warmtetransitievisie of Wijkuitvoeringsplan op te stellen? Kijk dan voor meer informatie op onze pagina Energietransitie of neem contact op met onze adviseurs van team Energietransitie. 

Heeft u vragen over dit blogartikel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.