Was u in 2020 goed genoeg voorbereid op de Brzo-inspectie?

12 maart 2021, Sandra van Schooten

Dit blogartikel is de eerste in een serie blogs waarin we telkens een ander inspectiethema belichten waar de Inspectie SZW (I-SZW) in 2021 verscherpt toezicht op houdt. In deze eerste blog delen we onze persoonlijke ervaringen uit 2020 met de Brzo-inspectie door ISZW bij onze klanten.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Elk (Brzo-)bedrijf wil zware ongevallen voorkomen en voldoen aan wet- en regelgeving. Er zijn flink veel partijen die over je schouder meekijken en iets vinden van de veiligheidsprestaties. Bij inspecties wil je dan ook niet lijdend voorwerp zijn of onder een vergrootglas komen te liggen. Daarom kun je beter goed voorbereid zijn op inspectie.

Zoals mijn vader vroeger zei:

“Een gewaarschuwd mens telt voor twee”…

… want als je weet wat er fout kan gaan, dan kun je je er maar beter goed op voorbereiden.

Vorig jaar hebben wij onze Brzo-relaties geïnformeerd over de speerpunten voor 2020 waar Inspectie SZW (I-SZW) zich tijdens de inspectie op ging focussen. Helaas hebben wij het afgelopen jaar gemerkt dat bedrijven toch opmerkingen hebben gekregen of dat er zelfs overtredingen op deze speerpunten zijn vastgesteld. Daarom is het belangrijk om te weten dat de speerpunten zijn doorgetrokken naar 2021, want nogmaals: een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Wat is ons opgevallen?

Uit gesprekken met onze klanten blijkt dat velen de voorbereiding op de inspectie onderschat hebben. Bij ongeveer de helft van de inspecties heeft I-SZW opmerkingen geplaatst op één of meer speerpunten. Maar wat zijn de speerpunten ook al weer?

 1. Gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones (explosieveiligheid)
 2. Veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud)
 3. Hanteren van een actueel veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
 4. Hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 5. Inventariseren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen


Een voorbeeld waarbij een overtreding op speerpunt 1 is geconstateerd
:
Al jaren heeft dit Brzo-bedrijf een veilige werkwijze rondom het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones (ATEX). Er wordt gewerkt volgens uitzonderingsregels om met aanvullende maatregelen in de gevarenzone veilig te kunnen werken met bijvoorbeeld een AED. Hoewel er zich geen gevaarlijke situaties hebben voorgedaan, is een overtreding geschreven op het onvoldoende gedocumenteerd en geschikt hebben van dit werkproces.

Een voorbeeld zonder overtredingen:
Een bedrijf ervaarde na het vertrek van de HSE manager stress voor de aangekondigde inspectie. Met de inzet van de Brzo-adviseurs van TAUW is de inspectie goed voorbereid en werd er rust gecreëerd doordat men wist hoe ze er voor stonden. Er zijn enkel opmerkingen gegeven en geen overtredingen geconstateerd.

Enkele tips om goed voorbereid te zijn op de Brzo-inspectie

 • Doe niet anders dan anders; wees open en uzelf
 • Ken de inspectieagenda en de status van de speerpunten binnen uw bedrijf
 • Neem ruim de tijd voor de voorbereiding, niet last-minute
 • Zorg dat key personen binnen uw organisatie beschikbaar zijn, die het belang van de inspectie begrijpen en weten wat er van hen verwacht wordt
 • Zorg dat u een plan hebt: neem het inspectieteam mee in de ontwikkelingen; wat gaat goed, waar zetten we op in, hoe gaan we dat doen en presenteer dit aan het inspectieteam
 • Straal uit dat u in control bent
 • Heb de processen gedocumenteerd, zorg dat ze geschikt en geïmplementeerd zijn

Gebruik onze kennis en ervaring in uw voordeel en betrek ons bij de voorbereiding of zet ons in als de schakel tussen uw bedrijf en het inspectieteam tijdens een inspectie. Wij zijn op de hoogte van alle ins en outs en bekend met het bevoegd gezag.

Ook goed voorbereid zijn op de Brzo-inspectie van het I-SZW?

Meer informatie over de inspectie, de speerpunten voor 2021 en onze aanpak is te vinden op onze Brzo webpagina. Ook vindt u hier 2 handige documenten:

 • Hand-out - hoe wordt er geïnspecteerd door I-SZW?
 • Brzo checklist - op welke speerpunten wordt geïnspecteerd door I-SZW?


Ga naar de Brzo webpagina

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.