Wereldbodemdag, tijd om iets terug te doen!

26 november 2020, Martin Doeswijk

December is een maand van reflectie, het broeden op goede voornemens en tijd en aandacht voor elkaar. De winterzonnewende op 21 december is de dag waarop het ‘boze’ verjaagd wordt en het licht begroet. En omdat het broodnodig is om onze aandacht te vestigen op het belang van een gezonde bodem en te pleiten voor een duurzaam beheer van ons bodemrijkdom, is het sinds 2014 op 5 december Wereldbodemdag (World Soil Day).

Wist u dat elke vijf seconden het equivalent van één voetbalveld bodem erodeert? Reden voor de Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) om hun campagne ‘Keep soil alive, Protect soil biodiversity’ te lanceren. De FAO wil iedereen ervan bewust maken en aanmoedigen om de bodemgezondheid proactief te verbeteren. Als we niet snel acteren, zal de bodemvruchtbaarheid zó achteruit gaan dat de globale voedselvoorziening en -veiligheid op het spel staat.

Globalisering en de snelle bevolkingsgroei versnellen dit proces. Niet dat we dit kunnen tegenhouden maar we kunnen wel de impact verkleinen door onder andere te investeren in wetenschap en onderwijs én in het verder verduurzamen van onze leefomgeving. Met z’n allen maken we intensief gebruik van de bodem onder onze voeten. Ons eten komt hier vandaan, we recreëren erop en we vertrouwen zelfs onze geliefden aan de aarde toe als ze overleden zijn.

Helaas heeft Brussel onlangs een belangrijke kans laten liggen om de leefomgeving en biodiversiteit in Europa te verbeteren. Want het gros van de 350 miljard euro aan landbouwsubsidies - de grootste post op de Europese begroting - gaat naar directe inkomenssteun binnen de traditionele landbouw. Er moet dus uit een ander vaatje getapt worden om werk te maken van de plannen voor een klimaatneutraal, gezonder en duurzamer EU-voedselsysteem (EU Green Deal). Door minder pesticiden te gebruiken, biologisch te gaan boeren en meer natuur te ontwikkelen.

Wij, ontwerpers en bouwers van een duurzame leefomgeving, zouden hier natuurlijk wel raad mee weten. Maar uiteindelijk moeten we het met z’n allen doen. Dus beste lezers, hoogste tijd om allemaal iets terug te doen: kom in beweging om het boze te verjagen en onze bodem de aandacht te geven die het verdient. Vanaf nu is het elke dag Wereldbodemdag!

 

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.