Werken aan waterveiligheid: anticiperen en ontsnipperen

29 oktober 2019, Henrike Branderhorst

Op de vroege ochtend van 14 oktober jongstleden nam ik samen met diverse collega’s op Amsterdam Sloterdijk de trein naar Den Helder. Eenmaal gesetteld in ons mobiele kantoor klappen we onze laptops open om nog even een presentatie af te maken of de dag voor te bereiden. En dan, na te zijn opgepikt voor de boot naar Texel, zijn we het allereerste Texelberaad. Ruim 30 bevlogen professionals bij elkaar, vanuit zowel de wetenschap als de praktijk. Met elkaar verbonden vanuit één passie: de toekomst van de waterveiligheid. En met de gedeelde zorg dat er een keer een kantelpunt in het klimaat optreedt waar ons land qua waterveiligheid niet op voorbereid is.

Als Texelberaad voelen we de absolute noodzaak om, in plaats van een volgende ronde dijk- en kunstversterkingen af te wachten, nu al te anticiperen op de klimaatverandering na 2050. Met welke innovatieve oplossingen kunnen we nu al aan de slag? Welke kennis hebben we hiervoor nodig? Welke besluiten zouden we nu al moeten nemen? Aangezien Texel een soort Nederland in het klein is, is dit een uitstekende plek om hier samen met bondgenoten nu al over na te denken. Deze dag hebben we alle wijsheid, kennis en ervaring bij elkaar die nodig is om dit complexe en uitdagende vraagstuk gezamenlijk op te pakken en over de grenzen van ons eigen wereldje te kijken. Niet alleen focussen op de inhoud van het vraagstuk, maar juist de verbinding maken tussen wetenschap en praktijk.

Diezelfde dag werd Texel, met een feestelijke ceremonie, weer veilig verklaard. Na negen jaar plannen maken en drie jaar werken aan de dijken, gemalen en het aanleggen van zandig gebied met duinen en kwelders (Prins Hendrikzanddijk) is het eiland weer bestand tegen stormen en hoogwater. Geweldig natuurlijk voor de inwoners van dit prachtige eiland. Echter mijn belangrijkste inzicht die dag was dat, willen we Texel ook in de toekomst veilig en bewoonbaar houden, het vooral hard nodig is om (net als wij als deelnemers van het Texelberaad) te ontsnipperen. Op alle fronten; bestuurlijk, financieel en in de wetenschap. Want dat is een absolute voorwaarde om de toekomst van Nederland veilig te stellen.


.

Dit artikel is reeds verschenen in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Neem onderstaand contact met ons op