Esri Energie Workshop

Handvatten voor de RES en de aardgasvrije wijken

Online (via internetverbinding)
14 mei 2020, 10:00 - 12:00

Het klimaat staat onder druk. Er is veel werk aan de winkel en daarom zijn belangrijke programma’s zoals de Regionale Energie Strategie (RES) en aardgasvrije wijken in het leven geroepen. Hoe provincies en gemeenten integraal beleid ontwikkelen die goed samenwerken met verschillende stakeholders, is een mooie uitdaging. Hier komen dan ook complexe vraagstukken bij kijken. In samenwerking met zes partners biedt Esri Nederland praktische handvatten voor deze klimaatvraagstukken.

Tijdens deze online workshop geeft Esri Nederland in samenwerking met haar partners Antea Group, MUG Ingenieursbureau, Over Morgen, Royal HaskoningDHV, Tauw en Tygron uitleg hoe de uitdagingen rondom de RES en aardgasvrije wijken met behulp van location intelligence praktisch aan te pakken zijn; van analyse tot burgerparticipatie.

Bekijk het volledige programma met toelichting over de inhoud van de workshops.

Deze online workshop is interessant voor programmamanagers en beleidsmedewerkers met een focus op energie en/of klimaat. 


Aan deze studiedag studiedag - georganiseerd door SPRYG Real Estate Academy - leveren Tauw, de TU Delft, het Louis Bolk Instituut en ENVIR Advocaten een bijdrage.


Bijdrage Tauw - Digitale burgerparticipatie voor de energietransitie

Gerjan Wubs, adviseur energietransitie bij Tauw, gaat tijdens deze workshop in op digitale burgerparticipatie voor de energietransitie aan de hand van twee interactieve toepassingen:

 • Met behulp van het Wijkenergie Platform wordt bewoners inzicht gegeven in de betaalbaarheid van de duurzame warmtevoorziening en de aansluiting op hun huis (qua comfort)
 • Interactieve sessies en 3D-visualisaties voor ruimtelijke inpassing wind- en zonne-energie.

 

Algemene informatie

Datum
14 mei 2020, 10:00 - 12:00
Locatie
Online (via internetverbinding)

Extra informatie

10.00 uur - Plenair programma 

 • Welkom 
 • Betere data leidt tot betere RES-en 
 • Programma Aardgasvrije Wijken
 • Samen aan de slag met geografie door Bas Bijtelaar
 • Uitleg workshops door Maarten Welmers 

10:50 uur - Korte pauze

11.00 uur - Workshopronde 1
U heeft de keuze uit het bijwonen van de volgende workshops:

 • Beslissingsondersteunend systeem maakt lokale en regionale kansen in energietransitie zichtbaar
 • Digitale burgerparticipatie voor de energietransitie
 • Digitalisering ter ondersteuning van de energietransitie
 • Een effectief stappenplan voor een Transitievisie Warmte
 • Optimaliseer participatie en communicatie met nieuwe tool
 • Serious gaming in de energietranisite

11.25 uur- Workshopronde 2
U heeft de keuze uit het bijwonen van bovengenoemde workshops.

11.50 uur - Plenair afsluiting door Esri Nederland

 

Aanmelden