Sorteer op: Datum
Grid
Lijst
Maatregelenpakket voor betere bereikbaarheid Brainport Eindhoven
18 februari 2019

Maatregelenpakket voor betere bereikbaarheid Brainport Eindhoven

De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en…

Dijkversterking Stad Tiel ondertekend
13 februari 2019

Dijkversterking Stad Tiel ondertekend

Op dinsdag 5 februari 2019 is het contract Verkenningsfase Dijkversterking Stad Tiel door Tauw en waterschap…

Nieuwe Klimaattoets 1.0 toetst leefomgeving op klimaatbestendigheid
8 februari 2019

Nieuwe Klimaattoets 1.0 toetst leefomgeving op klimaatbestendigheid

Tauw heeft samen met zes Brabantse steden (Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Helmond),…

Samen de diepte in: aan de slag met ondergrond en Omgevingswet
5 februari 2019

Samen de diepte in: aan de slag met ondergrond en Omgevingswet

Voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond (UP) werken Tauw, RoyalHaskoningDHV en Witteveen+Bos…

Uitnodiging Masterclass ISO 45001
30 januari 2019

Uitnodiging Masterclass ISO 45001

Veilig en gezond werken met ISO 45001: handvatten voor transitie

Wijziging Kaderrichtlijn afvalstoffen: ZZS en (kunststof) zwerfafval in zee
29 januari 2019

Wijziging Kaderrichtlijn afvalstoffen: ZZS en (kunststof) zwerfafval…

Op 30 mei 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen gepubliceerd.…

Hebt u al een milieujaarverslag (e-MJV) opgesteld?
29 januari 2019

Hebt u al een milieujaarverslag (e-MJV) opgesteld?

Het e-MJV verplicht verschillende (industriële) organisaties om jaarlijks inzicht te geven in hun emissies.…

Programma Aanpak Stikstof: PAS op de plaats of toch niet?
29 januari 2019

Programma Aanpak Stikstof: PAS op de plaats of toch niet?

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is nu ruim 3 jaar in werking om de problematiek van stikstofdepositie…