‘Overijssel doet meer voor verkeer’ met mooi resultaat afgerond

Tussen 2006 en 2012 heeft de provincie Overijssel op meer dan 1000 locaties in de provincie maatregelen getroffen om de verkeerveiligheid op de provinciale wegen te verbeteren, wat heeft geresulteerd in 28% minder verkeersslachtoffers. Tauw heeft de provincie hierbij op vele gebieden ondersteund.

Het project ‘Overijssel doet meer voor verkeer’ is ook wel bekend als het KEM-project. KEM staat voor Kosten Effectieve Maatregelen. Inmiddels zijn ook andere provincies geïnteresseerd in deze aanpak om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Rol van Tauw

Tauw is sinds 2008 betrokken geweest bij dit omvangrijke project. We hebben de provincie ondermeer geadviseerd op het gebied van groen, landschap, civiel, water, openbare verlichting, ecologie en kostendeskundigheid. Zo was Tauw bijvoorbeeld betrokken bij de realisatie van wildwaarschuwingssystemen, het ontwerpen van veilige kruisingen, parallelwegen en fietspaden, aanpassingen aan de openbare verlichting en bij de advisering omtrent landschappelijke aanpassingen.

Filmpje

In een filmpje op YouTube is fraai weergegeven welke kosteneffectieve maatregelen de provincie Overijssel zoal heeft genomen om de provinciale wegen veiliger te maken.

Contact persoon: Martijn Horstman