‘Waardekijken’ vergroot ruimtelijke kwaliteit leefomgeving bewoners zorginstelling

Tauw maakt in opdracht van Sherpa, een zorginstelling in Baarn voor mensen met een beperking, het ontwerp van de nieuwe inrichting van het gebied. Samen met Sherpa werkt Tauw aan een uitvoeringsplan voor de korte termijn en een business case om de investeringen voor de (middel)lange termijn te bepalen.

Zorginstelling Sherpa in Baarn ondersteunt zo’n 300 mensen met een beperking op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. Voor haar locatie in Baarn, een bosrijk gebied van 2,5 hectare, heeft Sherpa een masterplan ontwikkeld. Hierin staat aangegeven welke zorggebieden er waar in de toekomst op het terrein worden gevestigd.

Sherpa heeft Tauw gevraagd te ondersteunen bij de uitvoeringsplannen voor de korte termijn als het gaat om de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur (dat Sherpa nu in eigen beheer heeft) ten behoeve van de nieuwbouw. Daarnaast werkt Tauw samen met Sherpa aan de leefbaarheid in het gebied, een omvangrijke vraag die zijn basis kent bij het verhogen van het gevoel van veiligheid bij de cliënten. Verder ondersteunt Tauw bij een goede onderbouwing van de budgetbepaling voor de nieuwbouwplannen op de (middel)lange termijn.

Waardekijken

Tauw onderscheidt zich in de werkvelden infrastructuur en stedelijk gebied door verder te kijken dan anderen, Tauw Kijkt Anders. We bekijken en beoordelen de leefomgeving vanuit drie cruciale componenten rond ruimtelijke kwaliteit: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Vanuit deze waarden is er in de volle breedte gekeken naar de leefbaarheid en ‘het gevoel van veiligheid’ op het terrein.

Om onze visie op ruimtelijke kwaliteit uiteen te zetten, hebben we voor Sherpa een sessie ‘waardekijken’ georganiseerd: een rondgang over het terrein met groepen Sherpa-medewerkers om samen op verschillende thema’s de actuele en gewenste situatie vast te leggen. Veiligheid was daarbij een belangrijk uitgangspunt. Er is onder andere gekeken naar terreinverlichting en beveiliging, omheining en groenvoorziening, paden en wegen, ondergrondse infrastructuur en de sloop van gebouwen. Na het waardekijken buiten zijn tijdens een workshop de do's en de don'ts voor de toekomst vastgesteld.

Positieve ervaring

Sherpa heeft het waardekijken als zeer positief ervaren. 'We werken hier nu al jaren, maar hebben het terrein nog nooit op deze wijze bekeken!', aldus de bestuurder en de directeur vastgoed van Sherpa. De directe begeleidster van de cliënten gaf aan zich gehoord te voelen; zij sprak namens de cliënten over hun ervaringen in gebruik en beleving. De uitwerking hiervan, inclusief een heldere kostenraming voor de verschillende onderdelen, dient als input om de investeringen voor de (middel)lange termijn te bepalen.

Projectleider Alexander Pieters van Tauw: 'Ik ben erg blij dat we deze bijeenkomst gezamenlijk hebben mogen meemaken. Het is mooi te zien dat iedereen al keihard werkte vanuit het belang van de cliënten, maar dit belang nu veel beter begrijpt en er dus veel beter invulling aan kan geven.'

Contactpersoon: Alexander Pieters