1 juni 2016 en 8 juli 2016: belangrijke data voor BRZO-bedrijven

Op 8 juli 2015 is het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015 (BRZO 2015) gepubliceerd. Hiermee is de implementatie van de Seveso III richtlijn in de Nederlandse wetgeving een feit. In het besluit staan de nieuwe eisen waaraan BRZO-plichtige bedrijven moeten voldoen. De BRZO-bedrijven hebben een jaar lang de tijd gekregen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Hieronder hebben wij de belangrijkste eisen opgenomen:

Laagdrempelige inrichtingen (voorheen: PBZO-bedrijven):

  • Een nieuwe kennisgeving gebaseerd op de CLP-klasse indeling moet voor 8 juli 2016 ingediend worden bij het bevoegd gezag
  • Het preventiebeleid moet voor 8 juli 2016 actueel en in lijn zijn met het BRZO 2015


Hoogdrempelige inrichtingen (voorheen: VR-bedrijven):

  • Een nieuwe kennisgeving gebaseerd op de CLP-klasse indeling moet voor 8 juli 2016 ingediend worden bij het bevoegd gezag
  • Het preventiebeleid moet voor 8 juli 2016 actueel en in lijn zijn met het BRZO 2015
  • Een actueel en herzien Veiligheidsrapport (VR) moet voor 1 juni 2016 ingediend zijn bij het bevoegd gezag
  • Het noodplan moet voor 1 juni 2016 geactualiseerd zijn


Andere (hoogdrempelige) inrichtingen

  • Een actueel en herzien Veiligheidsrapport (VR) moet voor 8 juli 2017 ingediend zijn bij het bevoegd gezag
  • Het noodplan moet voor 1 juni 2017 geactualiseerd zijn


Regeling risico zware ongevallen (RRZO) en PGS 6

Sinds 4 maart 2016 is de Regeling risico zware ongevallen (RRZO) van kracht. De publicatie van de (concept) PGS 6 vindt waarschijnlijk voor 1 juni 2016 plaats. Beide documenten bevatten aanvullende eisen/randvoorwaarden voor het Veiligheidsrapport (VR). Dit levert een knelpunt op waarmee het bevoegd gezag pragmatisch kan omgaan. Een optie is om de volledigheidstoets van een recentelijk ingediend VR op te schorten totdat alle randvoorwaarden bekend zijn. Een andere optie is om een nieuwe uiterlijke indieningsdatum overeen te komen met het bevoegd gezag; een datum die na de publicatie van de PGS6 ligt.

Indien u momenteel bezig bent met een revisie van uw Veiligheidsrapport, of op korte termijn voornemens bent dit te gaan doen, dan raden wij u sterk aan om nadere afspraken over de datum van indienen te maken met het bevoegd gezag.

Gedeputeerde Staten

Sinds 1 januari van dit jaar is Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag voor alle BRZO-bedrijven. Van deze wisseling zult u weinig merken, tenzij sprake is van een lopende vergunningprocedure.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze actualisaties of over de consequenties voor uw bedrijf, dan kunt u contact opnemen met Michiel van der Werf, +31 65 10 82 20 4, michiel.vanderwerf@tauw.com of met Pieter Luiten, +31 57 06 99 89 1, pieter.luiten@tauw.com.

Contactpersonen: Michiel van der Werf en Pieter Luiten