2015 Het jaar van de Ruimte

Het jaar 2015 was ooit de ‘opleverdatum’ voor de VINEX en vormt daarmee een einde aan een tijdperk. Een tijdperk van grootschaligheid en groei. Al enige tijd, en gestimuleerd door de economische crisis, is de ruimtelijke planning aan verandering onderhevig. Waar de planningslogica voorheen op groei was gebaseerd, is voor een groot deel van Nederland stilstand of krimp het uitgangspunt geworden.

Kantelpunt

Grootschalige projecten worden vervangen door kleinschalige en lokale initiatieven. Denk aan de wijkenergiecorporaties, buurtondernemingen, gebiedsfondsen, stadslandbouw en ecologisch zelfbeheer. Deze ontwikkeling, samen met de opgaven die zich voordoen als het gaat om demografische krimp, klimaatverandering en bereikbaarheid maken dat 2015 door de initiatiefnemers als kantelpunt kan worden gezien.

Wie maakt Nederland?

Een groot aantal overheden en bedrijven heeft daarom de handen in één geslagen en 2015 tot het jaar van de Ruimte benoemd, dit alles onder het motto ‘Wie maakt Nederland’. Een jaar lang buigt ruimtelijk Nederland zich over deze vraag. Meedoen kan via www.wiemaaktnederland.nl 

Onze expertise

Meer over onze expertise op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit op www.tauwkijktanders.nl

Contactpersoon: Frank Druijff