Sorteer op: Datum
Grid
Lijst
PlanMER Omgevingsvisie Provincie Utrecht goed ontvangen
5 februari 2021

PlanMER Omgevingsvisie Provincie Utrecht goed ontvangen

TAUW heeft het planMER opgesteld voor de Omgevingsvisie en - verordening van de Provincie Utrecht. Het…

PFAS, een groep stoffen van blijvende zorg
5 februari 2021

PFAS, een groep stoffen van blijvende zorg

De PFAS crisis in de GWW sector lijkt momenteel grotendeels onder controle. Ondertussen zijn er (internationaal)…

Whitepaper Duurzame Stedelijk Ontwikkeling - 5+5 aanpak
5 februari 2021

Whitepaper Duurzame Stedelijk Ontwikkeling - 5+5 aanpak

Duurzame stedelijke ontwikkeling vraagt om een integrale aanpak en een zwaardere rol voor een duurzaamheidsmanager

TAUW en Witteveen+Bos aan de slag met contractvoorbereiding Rijnbrug/N233
1 februari 2021

TAUW en Witteveen+Bos aan de slag met contractvoorbereiding Rijnbrug/N233

De provincie Utrecht heeft de combinatie TAUW en Witteveen+Bos opdracht verleend voor het uitvoeren van…

Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, meer plezier
30 januari 2021

Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, meer plezier

Elk jaar opnieuw besteden overheden hetzelfde soort wegenonderhoud aan. Kan dat ook in een bouwteam?…

RIVM scherpt gezondheidskundige grenswaarde PFAS aan
29 januari 2021

RIVM scherpt gezondheidskundige grenswaarde PFAS aan

De schadelijke effecten van PFAS (Poly- en PerFluorAlkyl Stoffen) op onze gezondheid zijn groter dan…

Werken aan Programma Bodembeheer van de Toekomst
28 januari 2021

Werken aan Programma Bodembeheer van de Toekomst

TAUW heeft binnen het raamcontract met Rijkswaterstaat Bodem+ de opdracht ‘Bodembeheer van de toekomst’…

Webinar Circulair Bouwen: TAUW over circulariteit in contracten
27 januari 2021

Webinar Circulair Bouwen: TAUW over circulariteit in contracten

Op donderdag 4 februari 2021, in de Week van de Circulaire Economie, organiseert Duurzaam Gebouwd het…

AERIUS berekeningen met wegverkeer geven (mogelijk) onvoldoende inzicht in effecten stikstofdepositie
26 januari 2021

AERIUS berekeningen met wegverkeer geven (mogelijk) onvoldoende…

De minister van Infrastructuur & Waterstaat moet beter motiveren of haar berekeningen van de stikstofdepositie…