Sorteer op: Datum
Grid
Lijst
Concrete richtlijnen voor een hittebestendige stad
21 december 2020

Concrete richtlijnen voor een hittebestendige stad

Een praktijkonderzoek van de Hogeschool van Amsterdam, TAUW, het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie…

Verlenging milieucertificeringen en ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen TAUW
18 december 2020

Verlenging milieucertificeringen en ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen…

TAUW Nederland is voor de komende drie jaar weer gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 5…

Voldoet uw IPPC-installatie aan een verwaarloosbaar bodemrisico?
16 december 2020

Voldoet uw IPPC-installatie aan een verwaarloosbaar bodemrisico?

DCMR gaat na 1 januari 2021 handhaven bij bedrijven die nog niet voldoen aan een verwaarloosbaar of aanvaardbaar…

Stadscampus Deventer verder als de Kien
14 december 2020

Stadscampus Deventer verder als de Kien

Ondernemers, onderwijs en overheid in Deventer vinden elkaar om het stationsgebied een impuls te geven.…

TAUW en dochter Atrivé gaan ieder apart verder
7 december 2020

TAUW en dochter Atrivé gaan ieder apart verder

Medewerkersparticipatie staat centraal bij verzelfstandiging

Voorbereidingen dijkversterking Stenendijk Hasselt in volle gang
28 november 2020

Voorbereidingen dijkversterking Stenendijk Hasselt in volle gang

De Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) heeft het project ‘dijkversterking Stenendijk Hasselt’ definitief…

Duurzaamste weg van Nederland - de N470 - officieel geopend
26 november 2020

Duurzaamste weg van Nederland - de N470 - officieel geopend

TAUW vertaalt ambitie van Zuid-Holland naar concrete eisen en maatregelen

Omgevingswaarden: een kansrijke tool voor gemeenten
25 november 2020

Omgevingswaarden: een kansrijke tool voor gemeenten

Een verkenning naar de toepassing van lokale omgevingswaarden en de effecten hiervan op BRZO-bedrijven.

TAUW scoort raamovereenkomst met vier waterschappen
22 november 2020

TAUW scoort raamovereenkomst met vier waterschappen

TAUW heeft dit voorjaar een raamovereenkomst verworven met de waterschappen Hoogheemraadschap Schieland…