Aandacht voor Texelse project ‘Slim Verlicht’ tijdens Nationale Klimaattop Rotterdam

 

Op woensdag 26 oktober spreekt Eric Hercules, wethouder van de gemeente Texel, tijdens de Nationale klimaattop in Rotterdam over het Texelse project Slim Verlicht. Texel is de eerste gemeente in Nederland die volledig energieneutraal wordt verlicht. Tauw en Montad hebben de gemeente ondersteund bij dit project.

 

Klimaattop

De Klimaattop brengt vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en start-ups bijeen om bestaande acties te versnellen en verbreden. Én om nieuwe, veelbelovende initiatieven te lanceren. Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma openen gezamenlijk de top. De klimaattop staat in het teken van concrete acties: hoe is het klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland?

Landelijk is afgesproken dat gemeenten in 2020 20% energie besparen (ten opzichte van 2013) op de openbare verlichting. Hercules is gevraagd om andere gemeenten te inspireren met het Texelse project Slim Verlicht. De gemeente Texel is de eerste gemeente in Nederland waar de openbare verlichting 100% energieneutraal is.

Texel Slim Verlicht

De gemeente Texel wil in 2020 volledig energieneutraal zijn. Het project Slim Verlicht levert een belangrijke bijdrage aan deze ambitie. Door toepassing van nieuwe verlichting (2/3 besparing) en door duurzame energieopwekking middels zonnepanelen (1/3 besparing) bespaart de gemeente 100% van haar oude energieverbruik. Doordat de zonnepanelen drijven binnen de bassins van de lokale rioolwaterzuiveringsinstallatie, is er geen sprake van afbreuk van ruimtelijke kwaliteit. 
Er is dus gekozen voor meer duisternis en minder energieverbruik. Texel wordt donker waar het kan, en bewust verlicht waar het nodig is: 'Licht op maat'.  

Rol Tauw/Montad

Tauw heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan dit project. We hebben onder meer het voorontwerp gemaakt, de gemeente ondersteund bij de aanbesteding van een EC&M contract (Engineer, Construct & Maintain) en de uitvoeringsbegeleiding middels SCB (Systeemgerichte Contractbeheersing) verzorgd. Voor dit project heeft Tauw de samenwerking gezocht met elektrotechnisch adviesbureau Montad voor onder andere specialistische kennis op het gebied van dynamische openbare verlichting en slimme systemen voor het beheer en onderhoud van het verlichtingsareaal.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van verlichting en risicomanagement en contracten.

Zie ook: Samenwerking Tauw en Montad op gebied van openbare verlichting

Contactpersoon: Wouter van der Kramer