Aanleg afvalwatertransportsysteem Goudswaard/Zuidland-Hellevoetsluis

In opdracht van het waterschap Hollandse Delta wordt een nieuw afvalwatertransportsysteem aangelegd dat het afvalwater uit Goudswaard en Zuidland naar de afvalwaterzuivering in Hellevoetsluis brengt. Tauw is verantwoordelijk voor het ontwerp, bestek, aanbesteding, uitvoeringsbegeleiding en de nazorg.

Nieuw afvalwatertransportsysteem

Het project omvat het bouwen/renoveren van 3 rioolgemalen en de aanleg van 14 kilometer persleiding. Het nieuwe afvalwatertransportsysteem is nodig omdat de rwzi’s Goudwaard en Zuidland hun technische levensduur hebben bereikt en onvoldoende verwerkingscapaciteit hebben voor de toekomst. Door de aanleg van deze transportleiding en de bouw en renovatie van de rioolgemalen kan het waterschap het afvalwater tegen de laagst maatschappelijke kosten blijven zuiveren.

Momenteel is het project in uitvoering. Aannemingsmaatschappij Van Gelder legt de transportleiding aan en Aannemings- en Installatiebedrijf Kwakernaak renoveert de rioolgemalen en bouwt een boostergemaal om de afstand tussen Goudswaard en Hellevoetsluis te overbruggen. Tauw houdt toezicht op de uitvoering. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2014 gereed zijn.

14 kilometer persleiding

Voor het nieuwe afvalwatertransportsysteem moet 14 kilometer persleiding worden aangelegd. Om de diverse obstakels - zoals waterkeringen, watergangen, wegen, een camping en kabels en leidingen - te kruisen, zijn in totaal 18 horizontaal gestuurde boringen nodig. De langste met een lengte van 715 meter kruist het water het Spui, de primaire waterkering Krommedijk en de voorliggende waterkering. Inmiddels is ruim 11 van de 14 kilometer persleiding aangelegd, waaronder ook de persleiding onder het Spui.

Contactpersoon: Barbara Berkhout