Aanleg ecologische vooroever Schildmeer voltooid

De aanleg van de ecologische vooroever op het Schildmeer nabij Steendam in Groningen is voltooid. Tauw heeft ondermeer de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. De vooroever beschermt achterliggende oeverlanden tegen golven en stroming die voorheen afkalving en beschadigingen veroorzaakten.

De vooroever is gerealiseerd in een zeer hoogwaardig natuurgebied en zorgt ervoor dat het veenmosrietland vanuit de oever op een natuurlijke manier aangroeit. Staatsbosbeheer heeft hiervoor een subsidie van 300.000 euro beschikbaar gesteld.

Ontwerp

Tauw heeft in opdracht van SBB het ontwerp en bestek voor de vooroever opgesteld en de uitvoering begeleid. Ook alle benodigde vergunningen/ontheffingen met betrekking tot de aanleg en ecologie zijn door Tauw verzorgd.

De constructie is opgebouwd uit 188 stalen palen waarop schanskorven zijn gemonteerd. Onder de schanskorven zijn wiepenschermen aangebracht die de stroming tussen de oever en de constructie moet minimaliseren.

De uitvoering was in handen van aannemersbedrijf Heuvelman Ibis.

Contact persoon: Teun Westrik