Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS

Vandaag is een aanpassing van het tijdelijke handelingskader PFAS bekend gemaakt. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

29 november 2019 - Het tijdelijk handelingskader PFAS moet duidelijkheid geven over hoe te handelen wanneer men te maken krijgt met PFAS bij het toepassen van grond en bagger. Vandaag is een aanpassing op dit tijdelijks handelingskader van juli 2019 bekend gemaakt door minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven. Deze aanpassing wordt gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwd advies van het RIVM en Deltares. De nieuwe achtergrondwaarden moeten bouwers en baggeraars meer ruimte geven, zonder schade toe te brengen aan het milieu of onze gezondheid. Deze achtergrondwaarden gaan per direct in.

Aanpassingen voor landbodem

Er zijn tijdelijke achtergrondwaarden vastgesteld voor grond (0,8 µg/kg ds voor alle PFAS, met uitzondering van PFOS waarvoor een achtergrondwaarde van 0,9 µg/kg ds geldt). Dit geeft beduidend meer ruimte voor grondverzet op landbodem:

  • Grond die voldoet aan deze normen mag vrij toegepast worden op landbodem (ook onder grondwaterniveau) zonder aanvullend onderzoek op PFAS in de ontvangende bodem. Voor grondwaterbeschermingsgebieden geldt vooralsnog wel de toetsing aan ontvangende bodem.
  • Grond met gehalten boven deze nieuwe normen maar onder de maximale toepassingsnormen uit het tijdelijke handelingskader van 8 juli 2019 valt nu in de klasse Wonen of Industrie (afhankelijk van overige parameters) en kan als zodanig worden toegepast.
  • Indien de lokale achtergrondwaarde groter is dan 0,8 PFAS/0,9 PFOS en gelijk of hoger dan de gehalten in de toe te passen partij dan kan de partij worden toegepast als klasse AW-grond (indien ook de overige parameters voldoen aan AW).

Bodemkwaliteitskaart PFAS

Het blijft dus zinvol om PFAS op te nemen in de bodemkwaliteitskaart. Regio’s die lokale normen hebben vastgesteld dienen deze eerst in te trekken alvorens over te kunnen stappen op deze landelijke normen. Tenzij er in het beleid is opgenomen dat de regionale normen vervallen indien er landelijk hogere normen worden vastgesteld.

Aanpassingen voor waterbodem

Ook voor waterbodem, waar de grootste problemen werden ervaren, verandert er veel. De achtergrondwaarden zijn hier verhoogd naar 0,8 µg/kg ds voor alle PFAS, met uitzondering van PFOS waarvoor een achtergrondwaarde van 3,7 µg/kg ds geldt. Dit geeft ook voor waterbodem ruimere toepassingsmogelijkheden. Er wordt nog wel een uitzondering gemaakt voor geïsoleerde diepe plassen zolang er nog geen volledig onderzoek naar de eigenschappen van PFAS is. Naar verwachting zal dit voor een aantal waterschappen nog wel knelpunten opleveren in de afzet van onderhoudsbagger.

Meer kredietmogelijkheden

Van Veldhoven heeft met diverse partijen afgesproken dat de aanpassingen zo snel mogelijk benut moeten worden. De nieuwe achtergrondwaarden gaan dan ook per direct in. Daarnaast kunnen MKB-bedrijven die geraakt zijn door de PFAS-crisis makkelijker aan krediet komen. Dit komt doordat het kabinet het deel dat de overheid garant staat voor bedrijven die een lening willen afsluiten via de Borgstelling MKB-kredieten, wil verhogen.

Stel uw vraag over het tijdelijk handelingskader PFAS