Aanzienlijk milieuvoordeel met gerecycled glas in asfalt

Tauw heeft de afgelopen maanden onderzoek uitgevoerd naar het effect van Glasfalt. Als vervanging van primaire grondstoffen levert gerecycled glas in asfalt een aanzienlijk milieuvoordeel op. Ook kan glas in asfalt een energiezuinig alternatief zijn voor regulier asfalt als het gecombineerd wordt met lage lichtmasten, zo blijkt uit een proef in Emmen.

Tauw heeft ruim een half jaar lang onderzocht welke gevolgen glas in asfalt heeft op de verlichting van wegen. Glasfalt is de geregistreerde merknaam voor het asfaltmengsel waarvan een bepaald percentage steenslag is vervangen door gerecycled glas (uiteraard op zo’n wijze dat er geen lekke banden kunnen ontstaan). De bedenker ervan, De Roo Wegenbouw en Milieutechniek uit Emmen, heeft na toestemming van de gemeente het Glasfalt aangelegd op de Weerdingerstraat in Emmen. Het nieuwe asfalt is in het voorjaar van 2011 aangelegd over een lengte van 750 meter.

Milieuwinst

Het verwerken van gerecycled glas in het asfalt in plaats van een primaire grondstof (steenslag) levert in de eerste plaats een belangrijke milieuwinst op. In 500 meter proefwegdek is 88.000 kilogram gerecycled glas verwerkt in plaats van dezelfde hoeveelheid steenslag. Gemiddeld wordt er in Nederland 21 kilogram glas per persoon per jaar ingezameld. Dat betekent dat het glasafval van bijna 4200 mensen in 500 meter Glasfalt is verwerkt. Met 13 kilometer Glasfalt zou Emmen (110.000 inwoners) één jaar glasafval kunnen recyclen. Dat draagt zonder meer bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot, al is nog niet aan te geven in welke mate. Vervolgonderzoek moet dat uitwijzen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de glasfracties in het wegdek een glinsterend effect geven als het wordt aangelicht door de koplampen van een auto. Op wegen waar geen openbare verlichting staat wordt het grootste glinstereffect verwacht. Naar verwachting zal het glas invloed hebben op de wijze waarop weggebruikers het wegdek waarnemen als het donker is. Hoe dit de waarneming precies beïnvloedt en in welke mate het de verkeersveiligheid verhoogt, wordt in het vervolgonderzoek uitgezocht.

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat glas in asfalt in combinatie met lage lichtmasten een energiezuinig alternatief kan zijn voor regulier asfalt met standaard openbare verlichting. In combinatie met standaard openbare verlichting blijkt Glasfalt geen noemenswaardig effect op te leveren in vergelijking met regulier asfalt. Vervolgonderzoek moet nu uitwijzen of Glasfalt in combinatie met het strijklicht van zeer lage lichtmasten (nog geen meter hoog) daadwerkelijk leidt tot minder lichtgebruik en daarmee besparing van energie.

Vervolgonderzoek

Binnenkort start Tauw in opdracht van De Roo met het vervolgonderzoek. Op korte termijn worden er langs de Weerdingerstraat lage lichtmasten of –bakens geplaatst, die het wegdek zijwaarts aanlichten (strijklicht). Tauw gaat vervolgens onderzoeken wat het effect is van Glasfalt bij dit nieuwe type verlichting.

Verder wordt onderzocht hoe het glinstereffect de waarneming van weggebruikers in het donker beïnvloedt en in welke mate Glasfalt bijdraagt aan de vermindering van CO2-uitstoot. De resultaten van het vervolgonderzoek worden in het najaar van 2012 verwacht.