Adviesdiensten realisatie boezemgemaal Monnickendam

 

 

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat Tauw diverse adviesdiensten uitvoeren rondom de realisatie van gemaal Monnickendam. Onze brede expertise van gemalen - in combinatie met onze kennis van processen op gebied van aanbesteden, het opstellen van contracten en systeemgerichte contractbeheersing (SCB) - was doorslaggevend bij de gunning van deze Europese openbare aanbesteding.

 

 

Maalcapaciteit vergroten

HHNK kan overtollig regenwater in de Schermerboezem (provincie Noord-Holland) maar op twee plekken uitmalen: bij Den Helder en bij Zaandam. Met name voor het oostelijk deel levert dit problemen op voor goed peilbeheer. Om meer maalcapaciteit te hebben in tijden van zware neerslag, bouwt HHNK twee nieuwe gemalen: bij Schardam (in uitvoering) en Monnickendam. Het gemaal op de Monnickendam moet ervoor zorgen dat overtollig water wordt afgevoerd uit het zuidoostelijk deel van de Schermerboezem. Beide gemalen krijgen  zowel een inmaal- als een uitmaalfunctie, zodat in tijden van droogte ook weer zoet water uit het Markermeer kan worden ingelaten.

Veiligheid waarborgen

In de studie Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier zijn kaders aangegeven voor verbeteringsmaatregelen aan de poldersystemen binnen het gebied van HHNK. Het overtollige water van 220 polders uit dit systeem wordt afgevoerd naar de Schermerboezem. De Schermerboezem voert dit water via gemaal Helsdeur (Den Helder) en het Zaangemaal (Zaandam) af naar de Waddenzee en het Noordzeekanaal.

Omdat bij een samenloop van omstandigheden het oostelijk deel van het boezemgebied zeer kwetsbaar is, zijn nadere maatregelen nodig om de veiligheid te waarborgen. Uit studies is gebleken dat door het apart bemalen van het oostelijk deel van de Schermerboezem in een overlastsituatie, kan worden voorkomen dat vele kilometers keringen nu of in de toekomst moeten worden versterkt.

Rol van Tauw

Binnen dit project zal Tauw de benodigde aanbestedingsdocumenten opstellen, waaronder de aanbestedingsleidraad en de vraagspecificaties. Ook gaan we het hoogheemraadschap begeleiden met de aanbesteding, het contracteren van de aannemer en de systeemgerichte contractbeheersing tijdens de realisatie van het nieuwe gemaal.

Tauw adviseert het hoogheemraadschap op dit moment al bij de realisatie van gemaal C. Mantel te Schardam (eveneens onderdeel van eerdergenoemde studie), onder andere bij het invullen van de rollen ten aanzien van het contract (technisch management). Wouter van der Kramer, projectleider bij Tauw: “De afgelopen jaren hebben we in nauwe samenwerking met HHNK de realisatie van dit gemaal voorbereid, en momenteel begeleiden we samen de bouw. Dit naar tevredenheid van beide partijen. Wij kijken er naar uit om de intensieve samenwerking met het hoogheemraadschap de komende jaren voort te zetten.”

Meer informatie
Meer informatie over onze expertise op het gebied van Risico’s en contracten >>

Voor meer informatie over onze expertise op het gebied van watersystemen en waterveiligheid zie:
www.samenwerkenmetwater.nl.

Contactpersoon: Wouter van der Kramer