Annemieke Nijhof benoemd tot CEO Tauw Group

Tauw heeft ir. Annemieke Nijhof MBA (1966) benoemd tot CEO van Tauw Group bv en Algemeen Directeur van Tauw bv. Zij neemt de taken over van ir. Bram de Borst, die titulair directeur van Tauw Group wordt.

Annemieke Nijhof trad in februari 2012 toe tot de directie van Tauw Group als beoogd opvolger van voorzitter Bram de Borst. In haar nieuwe functie als CEO zal Nijhof zich in eerste instantie richten op het versterken van Tauws positie in de markt en het realiseren van zijn ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, water en milieu.

Nijhof brengt ruime ervaring op deze terreinen mee. Zij was eerder Directeur-Generaal Water, Raadadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, Duurzaamheid, Milieu en plv. Directeur Externe veiligheid bij diverse ministeries. Haar kennis, ervaring en netwerk zijn van grote waarde voor het advies- en ingenieursbureau. De Borst wordt tot aan zijn pensioen in 2014 als titulair directeur van Tauw Group verantwoordelijk voor de business development in Italië, Spanje en landen buiten Europa.

Raad van Commissarissen

Als gevolg van de bestuurswissel heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen, professor dr. Ernst ten Heuvelhof, vooruitlopend op zijn aftreden volgens schema in april 2013, besloten zijn voorzitterschap voortijdig over te dragen aan drs. Jos Zandhuis, lid van de Raad van Commissarissen sinds 2007.