Annemieke Nijhof lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

Het kabinet heeft ingestemd met de benoeming van Annemieke Nijhof, CEO van Tauw Group, tot lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Rli is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid met betrekking tot de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur.

Onderwerpen waarover de raad adviseert zijn: wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel (kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.