Annemieke Nijhof voorzitter stuurgroep ‘Veiligheid in de chemie’

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Annemieke Nijhof, CEO van Tauw Group, gevraagd als voorzitter van de stuurgroep voor het programma ‘Duurzame veiligheid in de chemie 2030’. In het programma werken overheid, industrie en wetenschap samen met als doel in 2030 alle incidenten in de chemische industrie met schade voor burgers of omgeving uitgesloten te hebben. 

Volgens staatsecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu wordt het huidige veiligheidsbeleid te vaak geregeerd door incidenten en ontbreekt het aan een gezamenlijke en integrale langetermijnagenda. Zij streeft naar een gifvrije leefomgeving. Samen met de industrie, de overheid en kennisinstituten is in het najaar van 2016 een visiedocument ontwikkeld. Hierin is de visie tot 2030 beschreven op het vlak van veiligheid voor de chemische industrie.

In het najaar werd deze visie gepresenteerd aan directeuren en bestuurders uit de (petro)chemische industrie, ministeries, gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en kennisinstituten. Tauw CEO Annemieke Nijhof leidde de totstandkoming van het visiedocument en presenteerde de resultaten op deze bijeenkomst. In het nieuwe jaar zal zij de stuurgroep voorzitten die de strategie van het programma definieert en bewaakt. Nijhof: “Ik denk dat het belangrijk is om echt samen te werken aan de uitdagingen voor de lange termijn voor de sector. Niemand mag concurreren op veiligheid: transparantie en delen is een must om naar een hoger niveau te komen.”

Roadmaps

Het programma wordt uitgestippeld langs 5 roadmaps:

  • Roadmap 1: veilig investeren en desinvesteren, duurzaam asset management
  • Roadmap 2: naar een integrale uitvoering van beleid
  • Roadmap 3: naar een transparante en beveiligde sector
  • Roadmap 4: ruimte voor (petro)chemieclusters
  • Roadmap 5: naar een hoogwaardig kennissysteem voor de chemie

Staatssecretaris Dijksma vindt het belangrijk om voor de lange termijn ambities voor duurzame veiligheid vast te stellen. "Er is winst te halen als overheid, industrie en wetenschap samenwerken aan een ambitie voor een veilige en gezonde leefomgeving. De horizon voor de samenwerking is 2030, de stip op de horizon is een veilige industrie waar geen incidenten met schade voor omwonenden of omgeving plaatsvinden."

Contactpersoon: Peter Stufkens