App meet onkruid

Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies hebben een app ontwikkeld die onkruid meet en classificeert. Hiermee kan voor alle verhardingen snel en eenvoudig worden bepaald op welke termijn onderhoud nodig is. Een effectief hulpmiddel om de gewenste beeldkwaliteit van de openbare ruimte in stand te houden.

De Weedviewer, zoals de app heet, wordt op 26 juni gepresenteerd tijdens de bijeenkomst Beeldkwaliteit van CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Tijdens de bijeenkomst wordt een nieuwe richtlijn gepresenteerd voor het beoordelen van onkruidbedekking op verhardingen. De Weedviewer meet en classificeert op basis van deze nieuwe richtlijnen.

Foto’s

De Weedviewer-app berekent de onkruidbedekking van een verharding (bijvoorbeeld een stoep) aan de hand van foto’s, die met een smartphone of tablet worden gemaakt. Voor een oppervlakte van 100 m2 zijn 10 foto’s nodig om een goede berekening te kunnen maken. Aangevuld met enkele andere gegevens laat de Weedviewer vervolgens zien in welke categorie de onkruidbedekking valt: A+, A, B, C of D. Deze categorieën zijn gerelateerd aan de nieuwe beoordelingssystematiek van CROW voor onkruidbedekking op verhardingen en zijn bedoeld om te beoordelen of de onkruidgroei binnen de door de gemeente gewenste grenzen blijft.

Een filmpje op Youtube laat zien hoe het meten met de Weedviewer in zijn werk gaat.

Meer informatie staat ook op de website: www.weedviewer.nl

Contact persoon: Simon Bos