Archeologisch- en explosievenonderzoek bij provinciehuis Arnhem

Tauw voert voor de Provincie Gelderland de veiligheidskundige en milieukundige begeleiding uit bij een archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven in het centrum van Arnhem. Vanwege de plannen voor nieuwbouw bij het provinciehuis in Arnhem wordt de locatie nader onderzocht.

Het bestuurskwartier van de provincie gaat de komende jaren op de schop. Van de zes gebouwen blijven er twee deel uitmaken van het Gelders bestuur. Nieuwbouw moet de overgebleven panden met elkaar verbinden.

Archeologische vondsten en explosieven

Vanuit de Provincie Gelderland is er veel belangstelling voor deze opgraving, niet alleen omdat de locatie pal naast het provinciehuis der provincie ligt maar ook omdat er archeologische vondsten mogelijk zijn. De locatie is namelijk gelegen op de plek waar zich vroeger de oude stadsmuur, stadsgracht en stadswal bevonden. Daarnaast is het in september dit jaar 70 jaar geleden dat operatie Market Garden plaatsvond, waarbij de naastgelegen John Frostbrug zwaar is bevochten. Hierdoor is de locatie verdacht op niet gesprongen conventionele explosieven. Uit documentatie is gebleken dat het bataljon van John Frost in de huizen ter plaatse van de locatie zich hebben verschanst.

Werkzaamheden

Om het onderzoek veilig uit te voeren onderzoekt Armaex het gebied op explosieven. Het archeologische onderzoek wordt uitgevoerd door BAAC. Tauw verzorgt de veiligheidskundige en milieukundige begeleiding.

Meer informatie over onze kennis op het gebied van Veiligheid
Meer informatie over onze kennis op het gebied van Opsporing Conventionele Explosieven

Contactpersoon: Robin Kelder