Asbestprobleem nog te vaak onderschat

In het huidige tempo is de verwijdering van alle asbestdaken in Overijssel vóór 2024 een onmogelijke opgave. Dat blijkt uit een reportage van RTV Oost. De rijksoverheid heeft bepaald dat vanaf 2024 asbestdaken in Nederland verboden zijn vanwege de gezondheidsrisico’s die asbest oplevert. “Het asbestprobleem in Nederland wordt onderschat,” stelt Annemieke Nijhof, CEO van Tauw Group.

In de uitzending van RTV Oost verbaast Annemieke Nijhof zich over het feit dat de overheid het asbestprobleem in Nederland niet voortvarend aanpakt. Nijhof: “Niet alleen bij brand, maar ook door verwering van asbestdaken komt asbest vrij. Dat wordt verspreid door de wind en is daarmee ook voor omwonenden een wezenlijk gevaar.”

Ambitieus en innovatief programma

Annemieke Nijhof: “Voor asbest is het mijns inziens hard nodig dat we een ambitieus en innovatief programma ontwikkelen. Er zijn inmiddels verschillende partijen aan de slag gegaan met het verwerken van asbesthoudend afval. Zij onderzoeken of asbest door behandeling onschadelijk gemaakt kan worden én bovendien weer nuttig toepasbaar kan zijn. Dat is wat de circulaire economie graag wil. En niet dat we massaal onze asbestplaten in witte zakken verdelen zodat we het ‘gratis’ kunnen inleveren bij de vuilstort.” Net als bij de landelijke aanpak van bodemverontreiniging in de jaren ’90, pleit Nijhof nu ook voor een landelijke aanpak, waarbij de overheid een actieve regisserende rol speelt.

Zo min mogelijk slachtoffers

Landelijk is de uitdaging nog groot. In de provincie Overijssel is nog maar 15% van de bedrijfsdaken en slechts 3% van de daken van agrarische bedrijven gesaneerd. De tijd tot 2024 begint nu dus echt te dringen. Nijhof: “Mijn wens is dat er zo min mogelijk asbestslachtoffers bij komen. Mijn droom is dat over negen jaar, volgens plan, álle asbestdaken in Nederland verwijderd zijn. Maar ook dat we die enorme hoeveelheid materiaal hebben verwerkt in nuttige bouwstoffen en niet voor het nageslacht op een hoop hebben gegooid. Daarom maak ik me vanuit Tauw sterk voor een programmatische aanpak, waarbij kennis, innovatie én werkgelegenheid hand in hand gaan. De 75 miljoen euro die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gereserveerd, moeten we dáárvoor gebruiken!”

Tauw onderzocht eerder in opdracht van de provincie Overijssel het areaal aan asbestdaken op 166 bedrijventerreinen in de provincie. Zie nieuwsbericht >>

Contactpersoon: Gijs Duijst