Baanverdubbeling N305 Waterlandseweg Flevoland in volle gang

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de verbreding van de Waterlandseweg (N305). De provincie Flevoland gaat de Waterlandseweg verdubbelen van 2x1 naar 2x2 rijstroken om Almere nu en in de toekomst bereikbaar te houden. Tauw heeft in opdracht van de provincie de complete voorbereiding van dit project verzorgd en treedt tijdens de uitvoeringsperiode op als adviseur van de provincie voor met name constructieve vraagstukken.

Groen karakter

De baanverdubbeling is ook goed voor de nabij gelegen bedrijfsterreinen Stichtsekant en Veluwsekant. Met de verdubbeling wordt de weg veiliger, omdat bij inhalen tegenliggers ontbreken en een faunatunnel wordt gerealiseerd. De Waterlandseweg doorsnijdt een bosgebied dat zoveel mogelijk behouden moet worden. Dit is gedaan door een zorgvuldige inpassing van de extra rijbaan en de aanleg van een brede en groene middenberm. Als toekomstige entreeweg naar de Floriade in Almere sluit het groene karakter van de weg hier goed op aan.

Goede samenwerking

Tauw heeft intensief samengewerkt met de provincie om in relatief korte tijd het proces van ontwerp tot en met de aanbesteding te doorlopen. Momenteel is de uitvoeringsfase in volle gang: de nieuwe brug over de Lange Wetering is in aanbouw, net als de Stevenstunnel.

Om stil te staan bij de vorderingen organiseerde de provincie Flevoland onlangs een feestelijk moment met de betrokken partijen. Daarbij werden gedeputeerde Jaap Lodders, wethouder Mark Pol, vestigingsdirecteur Ab de Jong van KWS en CEO Annemieke Nijhof van Tauw op humoristische wijze op de hak genomen door gespreksleider Niels van der Schaaff. Hierbij kwamen ondermeer de noodzaak van baanverdubbeling, groenstructuur en duurzaamheid aan bod. Jaap Lodders gaf met een feestelijke toast uiting aan zijn waardering voor ieders inzet.

De nieuwe Waterlandseweg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen.

Contactpersoon: Ewout Vossebeld

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.