Basiscursus ‘Beoordelen meldingen Besluit bodemkwaliteit’

Tauw organiseert via de OmgevingsAcademie van Rijkswaterstaat op 21 mei en 3 juni de basiscursus ‘Beoordelen meldingen Besluit bodemkwaliteit’. De cursus is bedoeld voor vergunningverleners, toezichthouders en handhavers bij Waterschappen en Rijkswaterstaat die in de dagelijkse praktijk in aanraking komen met het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen in oppervlaktewater.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. De meeste toepassingen van bouwstoffen, grond of baggerspecie meldt de initiatiefnemer bij het bevoegd gezag van de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder.

Doel cursus

Wanneer de gemelde toepassing niet voldoet aan het lokale beleid, kan het bevoegd gezag dit aan de melder laten weten. Hetzelfde geldt wanneer de aangeleverde informatie van onvoldoende kwaliteit is.

Op welke aspecten kunt u een melding beoordelen? Wanneer is de gemelde informatie van voldoende kwaliteit? Waar moet u rekening mee houden in uw eigen praktijk? Welke veranderingen zijn er in wet- en regelgeving. Tijdens deze training krijgt u hierop antwoord en komt actuele wet- en regelgeving aan de orde. Zo kunt u uw kennis up-to-date houden.

Meer informatie over de cursus kunt u vinden op de website van Infomil.

Contactpersonen: Jochem Bloemendaal en Simon Bos