Bedrijven Cleantech Regio gaan samen op weg naar een CO2-neutrale regio

Slim en Schoon Reizen organiseerde onlangs in de Deventer Schouwburg het Event Duurzame Mobiliteit. Zo’n 40 werkgevers uit de Cleantech Regio waren daarbij aanwezig en raakten geïnspireerd door aansprekende verhalen over slimme en schone mobiliteit: over succesvolle acties, innovatieve oplossingen, nieuwe manieren van samenwerken. Ook Tauw was vertegenwoordigd met twee sprekers.

Dat er in de Cleantech Regio veel gebeurt, is duidelijk. Dat er nog veel méér nodig is om de ambities en doelstellingen waar te maken, ook. Het event was dan ook een duidelijke oproep richting organisaties: kom allemaal in beweging voor betere bereikbaarheid en minder CO2-uitstoot in onze regio.

Jos Penninx, portefeuillehouder Mobiliteit van de Cleantech Regio, trapte de bijeenkomst af met een urgente boodschap: we moeten nú verder. “Alleen als we er samen de schouders onder zetten, kunnen we de klimaatdoelen voor onze Cleantech Regio waarmaken.” Programmaleider Slimme en Schone Mobiliteit Arjan Brink beaamde dat: “We zijn blij en trots dat al meer dan 200 bedrijven via onze acties werk maken van duurzame mobiliteit. Maar de ambities uit het Klimaatakkoord zijn duidelijk: we moeten nóg harder aan de bak.”

Annemieke Nijhof: ‘Werkgevers, toon lef en leiderschap'
De stevige duurzaamheidsopgave en de sleutelrol in het bedrijfsleven daarbij werden nog eens benadrukt door keynotespreker Annemieke Nijhof, CEO bij Tauw en als voorzitter van de landelijke Klimaattafel Mobiliteit nauw betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. “We zijn met z’n allen op expeditie. Hoe de top er precies uitziet, weten we niet. Maar we weten wel dat als we nu niet starten, we de top nooit zullen bereiken. De beklimming vraagt om lef en leiderschap, ook van ondernemers. Het lef om dingen anders te doen: nieuwe vervoersmodaliteiten, andere werkwijzen, duurzame brandstoffen. En dit vervolgens uit te dragen richting medewerkers. Ondernemers denken vaak dat de omslag naar duurzame mobiliteit betekent dat er ingeleverd moet worden. Onterecht: de omslag levert juist heel veel op.”

Drie stappen richting slimmer en schoner reizen volgens Annemieke zijn:

  1. Schoner vervoer, te beginnen bij personenvervoer en logistiek. Daarna kunnen ook zee- en luchtvaart verduurzamen.
  2. Slimmer reizen. Geen halflege vrachtauto’s of personenauto’s met drie legen plekken meer. Ruim baan voor de deelauto, het OV en de fiets.
  3. Gedragsverandering. Mensen moeten zich bewust worden van (de gevolgen van) hun mobiliteitskeuzes en de duurzame alternatieven die er zijn. En vervolgens duurzame keuzes maken.

Eerste successen geboekt
De koplopers in de Cleantech Regio zijn al ver als het gaat om slimme en schone mobiliteitsoplossingen. Drie koplopers deelden hun aanpak en resultaten deze middag. Eén van hen was Roger Stoeltie van Tauw die bedrijven opriep om samen in de regio ook het rijden op waterstof mogelijk te maken, wat zeker voor vrachtvervoer/bussen een betere optie is dan volledig elektrisch vervoer.

Verklaring Schone Mobiliteit Cleantech Regio
Annemieke Nijhof en Jos Penninx onthulden samen de Verklaring Schone Mobiliteit Cleantech Regio en zetten als eerste hun handtekening, waarop diverse organisaties volgden. Met de ondertekening van de verklaring bevestigen de organisaties dat zij zich samen met andere bedrijven in de Cleantech Regio sterk maken voor een betere bereikbaarheid en minder CO2-uitstoot in de regio.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.