Beekherstel en vismigratie natuurgebied Meulereed

Onder begeleiding van Tauw is It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming, gestart met de uitvoering van het project 'Beekherstel en vismigratie' in natuurgebied De Meulereed.

De Meulereed is een relatief klein graslandgebied dat tussen twee belangrijke natuurgebieden - de Delleboersterheide en het Ketliker Skar - ligt. Het gebied is geschikt om er natte beekdalgraslanden en schone, stromende wateren te ontwikkelen maar op dit moment te droog en niet optimaal ingericht. Daarnaast is de sluis in de Tsjonger momenteel voor vissen een grote barrière.

Specifieke planten en dieren


Daarom wordt het 35 hectare grote natuurgebied flink onder handen genomen. Twee oorspronkelijke meanders van de Tsjonger worden in ere hersteld, langs de zuidkant van de Tsjonger komt een kilometer lange natuurvriendelijke oever en het gebied wordt door middel van een vistrap naar de Tsjonger beter toegankelijk gemaakt voor vissen. Zo wordt het gebied geschikt voor de specifieke planten en dieren die van oorsprong thuishoren in dit gebied. Naar verwachting vinden vissen zoals Snoek en Zeelt er straks een paaiplaats en wordt het gebied weer bereikbaar voor de Paling. Daarnaast krijgen vissen zoals Winde en Riviergrondel de mogelijkheid via de vistrap de meer bovenstrooms gelegen paaigronden te bereiken

Rol van Tauw


Tauw heeft het inrichtingsplan opgesteld om tot een inrichting te komen waarmee de ecologische potenties van het gebied worden benut en de barrière voor vismigratie wordt opgelost. Ook heeft Tauw ondersteund bij het aanvragen van de benodigde vergunningen, het opstellen van het bestek, de begeleiding van de aanbesteding, en de uitvoeringsbegeleiding (toezicht en directievoering.

De werkzaamheden worden gefinancierd door de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea.

Contact personen: Cor Lont en Johan Karbet