Beleef de zeedijken en havenkanalen op Goeree-Overflakkee

In opdracht van de Vereniging voor Natuur en Landschap NLGO werkt Tauw mee aan een uniek project op Goeree-Overflakkee om het erfgoed niet alleen te beschermen maar ook te benutten en te laten beleven.

Goeree-Overflakkee is in de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed benoemd tot een van de zeven Erfgoedlijnen van de provincie Zuid-Holland. Erfgoedlijnen zijn samenstellingen van erfgoed, landschap en water, die kwaliteit verschaffen aan de ruimte en beschikken over groot recreatief en toeristisch potentieel.

Pilot met twee dijken

De dijken zijn een belangrijk landschappelijk en cultuurhistorisch visitekaartje van het eiland. Het uitgangspunt is daarom om de cultuurhistorische (belevings)waarden van de dijken te accentueren. Er zijn twee dijken aangewezen die in 2014 tijdens een pilot aangepakt worden. De aanpak bestaat uit het nemen van maatregelen met betrekking tot beheer en inrichting. De verschillende dijktypen worden zo van elkaar onderscheiden, evenals de bedijkingsgeschedienis. Ook worden ideeën voor beplanting, pluktuinen, kleuraccenten, meubilair en mogelijk kunst.

Samenwerking locale partijen en bewoners

De concrete vormgeving van de maatregelen wordt in samenwerking met lokale partijen en bewoners gedaan om de beleefbaarheid en betaalbaarheid te waarborgen. Meewerkende partijen zijn Staatsbosbeheer, Waterschap Hollandse Delta, de gemeente Goeree-Overflakkee, historische verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Hierdoor speelt communicatie een grote rol in het project. Gezamenlijk moet er een visie en een uitvoeringsplan komen te liggen waarmee de komende jaren verder kan worden gegaan.

Contactpersoon: Frank Druijff