Beoordeling Balgzanddijk en Amsteldiepdijk volgens nieuwe waterveiligheidsnormen

Tauw werkt samen met onderzoeks- en adviesbureau HKV en het Hoogheem­raadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan een veiligheidsbeoordeling van het waterkeringentraject Balgzanddijk/Amsteldiepdijk. Deze wordt uitgevoerd op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen en het bijbehorende Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI-2017).

Beoordeling traject Balgzanddijk/Amsteldiepdijk

De Amsteldiepdijk is in 1924 aangelegd als pilot voor de Afsluitdijk en scheidt het na de aanleg ontstane Amstelmeer van de Waddenzee. De Amsteldiepdijk gaat in westelijke richting over in de Balgzanddijk, die tussen het Balgzandkanaal en de Waddenzee in ligt. Het totale traject is ongeveer 10 kilometer. De waterkering is bij de vorige toetsronde grotendeels afgekeurd op het faalmechanisme bekleding en voor een beperkt deel op hoogte en stabiliteit buitenwaarts. 

De veiligheidsopgave voor het traject Balgzanddijk/Amsteldiepdijk wordt bepaald aan de hand van het WBI-2017, dat sinds januari 2017 officieel beschikbaar is. Dit is het eerste dijktraject van HHNK dat met het WBI-2017 wordt beoordeeld. Indien nodig wordt er gekozen voor een aanpak op maat, waarbij we mogelijk gebruikmaken van alternatieve software die aansluit bij het WBI-gedachtengoed. 

Wij zijn trots om in dit project samen met HKV en HHNK te pionieren met deze nieuwe wijze van beoordelen. We werken gezamenlijk vanuit het kantoor van HHNK. Zo kunnen we de kennis van de beheerder optimaal benutten en leerervaringen met het WBI-2017 intensief delen’, aldus Nander van der Plicht, adviseur waterveiligheid bij Tauw. 

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is bij het beoordelingsproces betrokken om erop toe te zien dat de veiligheidsbeoordeling volgens het WBI-2017 wordt uitgevoerd. 

Nieuw waterveiligheidsbeleid

Sinds januari 2017 zijn er vanuit de Waterwet nieuwe waterveiligheidsnormen ingevoerd om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. Deze normering gaat uit van een overstromingsrisicobenadering waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen ervan. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoen. 

Bij de nieuwe normering hoort ook een nieuwe manier van beoordelen van waterkeringen. De voorschriften hiervan zijn opgenomen in het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Het instrumentarium voor de volgende beoordelingsronde (2017-2023), het WBI-2017, is volledig gebaseerd op de nieuwe normering.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.