Beoordeling grondwatermodel voor ‘Zoektocht drinkwaterwinning Twente’

De provincie Overijssel heeft Tauw opdracht gegeven voor het beoordelen, verbeteren en calibreren van het grondwatermodel voor het beheersgebied van waterschap Regge en Dinkel, dat in 2012 door Deltares is opgeleverd. Het grondwatermodel zal worden ingezet voor de ‘Plan-MER Zoektocht nieuwe drinkwaterwinning in Twente’.

De provincie Overijssel, drinkwaterbedrijf Vitens en waterschap Regge en Dinkel zoeken samen een oplossing voor het toekomstig tekort aan drinkwatercapaciteit in Twente. Bij deze zoektocht worden mogelijke winlocaties voor de openbare drinkwatervoorziening vergeleken en vindt een afweging plaats.

Voorafgaand aan het MER-traject willen de betrokken partijen de kwaliteit van het grondwatermodel toetsen en verbeteringen laten doorvoeren. Daarvoor hebben ze de samenwerking met Tauw gezocht vanwege onze expertise op het gebied van geohydrologie en grondwatermodellen.

Uit de beoordeling begin 2013 is gebleken dat een aantal verbeteringen noodzakelijk is om tot een kwalitatief goed model te komen. De verbeteringen en calibratie worden op dit moment uitgevoerd.

Het aangepaste grondwatermodel zal naar verwachting eind november worden opgeleverd.

Contactpersoon: Mariska Overbeek - te Vaarwerk